Lékařská fakulta hostila přednášku ústavního soudce

Foto: Martin Višňa
Úterý 28. listopad 2023, 13:00 – Text: Martin Višňa

Je součástí života také právo na přirozenou smrt? I tato otázka zazněla během přednášky soudce Ústavního soudu ČR Jaromíra Jirsy, který byl hostem Lékařské fakulty UP. V její velké posluchárně komentoval některé nálezy a usnesení týkající se zdravotnictví. Zaměřil se především na problematiku pokynu „do not resuscitate“ (DNR), ale i na komunikaci s pacientem a jeho blízkými.

Ústavní soudce a dřívější prezident Soudcovské unie ČR Jaromír Jirsa padesátce posluchačů, mezi kterými byli medici i pracovníci fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc, připomněl, že život a ochrana zdraví jsou hodnoty chráněné mezinárodními úmluvami, a k článkům Listiny základních práv a svobod či Úmluvy o lidských právech a biomedicíně během přednášky a zmínek konkrétních případů neustále odkazoval.

Stěžejní kauzou jeho vystoupení byla ta týkající pokynu DNR, u níž byl před nedávnem soudcem zpravodajem. Lékaři se v tomto případě rozhodli u pacientky ve velmi vážném stavu neposkytovat další, marnou léčbu, což po srdeční zástavě vedlo k jejímu úmrtí. Příbuzní se domáhali odškodnění za usmrcení a případ se dostal až k Nejvyššímu soudu a zabýval se jím i Ústavní soud.

„Jedním ze závěrů bylo, že pokyn DNR je čistě medicínská záležitost, nejde o usmrcení z nedbalosti a neexistuje nárok na marnou léčbu. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že nebyla dostatečně respektována participační práva toho pacienta a jeho příbuzných, tedy lékaři se nesrozumitelně bavili s pacientem, když byl ještě schopen vnímat, a později se nebavili s příbuznými, což nakonec podle mě vedlo ke zbytečnému sporu,“ přiblížil soudce, který se obává, že procesů týkajících se nesrozumitelné či nedostatečné komunikace zdravotnického personálu bude přibývat.

„Bavte se s pacienty. Vím, že je to velmi složité, když máte někomu říct, že brzy zemře, ale ta komunikace a schopnost předat jasnou, stručnou, vypovídající informaci opravdu v řadě případů vázne. Pacient je navíc v tomto vztahu ve slabším postavení, je ve stresu, vyděšený, co se s ním děje,“ uvedl Jaromír Jirsa. Upozornil také mimo jiné na málo využívaný institut dříve vysloveného přání pacienta a řeč byla také například o újmách na zdraví a jejich odčinění.

Ústavní soudce Jaromír Jirsa byl druhým hostem z oblasti práva, kterého Lékařská fakulta UP během listopadu přivítala. Na počátku měsíce posluchače zaujala advokátka Lucie Hrdá, která se věnuje tématu domácího a sexualizovaného násilí. Jak uvedl již dříve proděkan Dušan Klos, zájemci se mohou na přednášky zajímavých hostů se vztahem ke zdravotnictví těšit i v budoucnu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)