Naposledy v kalendářním roce se sešel Akademický senát

Foto: Žurnál UP
středa 5. prosinec 2018, 11:09 – Text: Milada Hronová

Příprava věcného záměru integrace výzkumných aktivit UP, univerzitní kampus v iráckém Kurdistánu a také činnost Rady pro vnitřní hodnocení, tato témata byla stěžejními posledního jednání Akademického senátu UP v kalendářním roce 2018.

„I když bylo poslední jednání v tomto roce především o rozpravě a žádný z bodů nevyžadoval schválení či zamítnutí, byl to velmi důležitý senát. Všemi diskutovanými body se senátoři totiž velmi brzy budou znovu zabývat,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.

Aktuální situaci v přípravě věcného záměru integrace výzkumných aktivit UP popsal rektor Jaroslav Miller. Uvedl, že záměr vznikne z dohody ustanovené mezifakultní komise, která se tématu věnuje. Nyní se zvažují alternativy, které tato komise analyzuje. S největší pravděpodobností v polovině ledna jednu z variant předloží AS UP, projednávání by mělo proběhnout na únorovém zasedání. Senát informaci vzal na vědomí.

Během zhruba tříhodinového jednání se senátoři věnovali i možnosti vzniku univerzitního kampusu v iráckém Kurdistánu.  I tento bod prezentoval rektor, který shrnul dosavadní výsledky jednání na ministerstvech školství, zahraničí i vnitra. V iráckém Kurdistánu mají zájem především o všeobecné lékařství, stomatologii, angličtinu, politologii, mezinárodní právo a další. Jednání probíhá s garanty jednotlivých oborů. „Je potřebné připravit všechny programy v angličtině, zároveň je nutné vyřešit řadu legislativních záležitostí. Akademický senát vzal informace na vědomí,“ dodal Jiří Langer.

Nejdéle se podle něj diskutovalo na posledním jednání v roce 2018 o činnosti Rady pro vnitřní hodnocení UP (RVH UP).  Předseda AS UP uvedl, že s odkazem na Institucionální akreditaci, kterou UP získala v létě, vyjádřili někteří garanti studijních programů nevůli s tříletou akreditací, kterou RVH UP uděluje. Argumentovali tím, že školy, které žádají o akreditace u Národního akreditačního ústavu, dostávají akreditace zpravidla na deset let. I získaná institucionální akreditace nabízí lhůty delší. Rektor UP situaci zdůvodnil tím, že je potřebné zahájit diskuzi nad strukturou některých programů.

„Souhlasím s jeho vysvětlením, že institucionální akreditaci získala škola letos v létě a u řady studijních programů nebylo dostatek času k tomu, aby se diskutovalo o koncepcích, o možném propojení programů či o duplicitách. Rektor se zkrácenou akreditační dobou snaží o to, aby se garanti studijním programům znovu věnovali. Více než 80 procent programů jsou bezproblémové a budou pokračovat tak, jak jsou nastaveny nyní. Některé však doznají změn,“ doplnil předseda AS UP. Dodal, že za příklad dobré praxe označil rektor pedagogickou fakultu, která v rámci konceptu Učitel21 nastavila v učitelství studijní plány zcela nově. I tento bod jednání vzal AS UP na vědomí. 

Zpět