Nově vzniklé Centrum pro soutěžní právo uspořádalo mezinárodní konferenci

Mezinárodní konference Rozcestníky práva hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví se částečně uskutečnila na PF UP a částečně online. Foto: Michal Černý
Čtvrtek 23. červen 2022, 12:00 – Text: Michal Petr, Eva Hrudníková

Na olomoucké právnické fakultě vznikla nová mezioborová výzkumná skupina – Centrum pro soutěžní právo. Zabývá se soutěžním právem v širších souvislostech, včetně nekalé soutěže a práva duševního vlastnictví. První akcí centra byla mezinárodní konference Rozcestníky práva hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví.

Konference se uskutečnila v červnu v hybridní formě. Deset účastníků se setkalo přímo na olomoucké fakultě, dalších pět se připojilo online. Mezi účastníky převažovali odborníci ze střední Evropy – z Česka, Slovenska a Polska. Mezi významné hosty patřil také profesor Bronislav Hazuka z univerzity v japonském Hokkaido.

„První část konference byla věnována právu duševního vlastnictví a nekalé soutěže. Se svými příspěvky vystoupili již zmíněný profesor Hazuka, Michal Černý z domácí právnické fakulty a Jana Strémy z bratislavské Univerzity Komenského,“ vyjmenoval Michal Petr, vedoucí Centra pro soutěžní právo.

Druhá část konference se zaměřila na vlastní soutěžní právo, a to za významného zapojení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se kterým olomoucká právnická fakulta intenzivně spolupracuje. Diskuze byla rozdělena do tří sekcí. První byla věnována nejnovější judikatuře na české i unijní úrovni, druhá dopadům pandemie covidu-19 na soutěžní právo a politiku a třetí implementaci takzvané Směrnice ECN+. Úvodní přednášku přednesl Jiří Mňuk, v současnosti působící na londýnské UCL. „Následně představily zaměstnankyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Tereza Fryčarová a Andrea Šimordová nejnovější českou judikaturu v soutěžních věcech. Jan Kupčík poté seznámil přítomné se zásadním rozsudkem Soudního dvora ve věci Servizio Elettrico Nazionale,“ doplnil Michal Petr.

Závěrečné dvě sekce se týkaly srovnání praxe v Česku, na Slovensku a v Polsku. Zkušenosti s dopady pandemie covidu-19 debatovali Michal Petr a Pavlína Minaříková a Turan Jafarli, jeho doktorandští studenti, Michaela Nosa ze slovenského soutěžního úřadu a Maciej Janik z univerzity v Łódźi. Transpozici Směrnice ECN rozebírali Romana Skácelová z českého soutěžního úřadu, Eva Zorková z olomoucké právnické fakulty, Magdalena Knapp z univerzity v Bialystoku a Mária Patakyová z bratislavské Univerzity Komenského.

Červnová konference navázala na online semináře pořádané na PF UP v této právní oblasti v posledních dvou letech. Centrum pro soutěžní právo do budoucna počítá s dalšími konferencemi zaměřenými na související aktuální otázky.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)