PraGraM – kurz Právní gramotnosti v medicíně na Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Foto: Iveta Turovská
Úterý 13. prosinec 2016, 9:30

Na aktuální problematiku medicínského práva byl zaměřen první kurz Právní gramotnosti v medicíně PraGraM, který proběhl ve dnech 2. – 3. prosince 2016 v prostorách Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví na Lékařské fakultě UP.

„Kurz nabídl praktické informace například o trestním řízení obviněného lékaře, o právech člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu nebo o procesních postupech při uplatňování nároků ve zdravotnictví. Seznámil s aktualitami ve zdravotnických zákonech, objasnil principy správního řízení a poskytl mnoho dalších praktických informací“ uvedl PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., přednosta pověřený vedením Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví.

„Lektory byli odborníci na medicínské právo, advokáti JUDr. Petra Langerová, Ph.D., a JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M., kteří dlouhodobě spolupracují s Ústavem sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty UP“ uvedla doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., garantka úspěšného projektu Právní gramotnost v medicíně.

JUDr. Petra Langerová, Ph.D., rozená Jakešová, je rovněž akreditovanou mediátorkou provádějící mediace na základě osvědčení získaného u České advokátní komory a vysokoškolský pedagog. JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.,  je advokát a vysokoškolský pedagog. Oba se na svých přednáškách zaměřili na občanské právo, trestní právo a správní právo, vše na konkrétních případech ze svých dlouholetých praxí.

Jak právně přistoupit k přání člověka věnovat své tělo k vědeckým účelům? Má člověk, jemuž byla odňata část těla, právo na informaci, jak s ní bylo naloženo? Je právně chráněno už i lidské embryo? I takovéto otázky mohou v lékařské praxi nastat.

Účastníci kurzu byli lékaři z nemocnic, ze soukromých ordinací i léčebných zařízení, kde například hospitalizace nesvéprávných pacientů je častou vyhrocenou situací.

Všichni zúčastnění lékaři obdrželi množství studijních materiálů k jednotlivým vzdělávacím blokům. Na celý výklad teorie však ani bohatá časová dotace nestačila a lektoři se věnovali zejména konkrétním dotazům a situacím, se kterými se lékaři během své praxe setkali.

Z hodnocení kurzu lékaři vyplývá, že tento kurz byl pro všechny velkým přínosem, právě i díky možnosti zkonzultovat své pracovní problémy s odborníky na medicínské právo, a doporučili by ho i svým kolegům.

Příští kurz Právní gramotnosti v medicíně, který se bude konat v únoru 2017, se zaměří také na případy ze stomatologických praxí, kde se taktéž zvyšuje počet stížností na provedené zákroky a jejich kvalitu.

Závěrem slova JUDr. Petry Langerové, Ph.D.: „Bude jen dobře, pokud se ve své advokátní praxi s případy trestního řízení vedeného proti lékařům setkám co nejméně.“

Mgr. Iveta Turovská

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)