Řím se vyjádřil k volbě nového děkana teologické fakulty

Vít Hušek, budoucí děkan CMTF UP.
Foto: Vojtěch Duda, níže archiv CMTF UP
Středa 29. červen 2022, 15:05 – Text: Lenka Peřinová

Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP povede ve funkčním období 2022–2026 Vít Hušek, současný proděkan pro vědu a výzkum. Tajnou volbu akademického senátu fakulty posvětila Kongregace pro katolickou výchovu v Římě, která v souladu s církevněprávními předpisy výsledek volby schvaluje. Předseda senátu nyní návrh na jmenování zvoleného kandidáta předloží rektorovi UP Martinu Procházkovi.

Kontakt s kongregací zajišťuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner, Velký kancléř CMTF UP, jenž je garantem fakulty z církevního hlediska. Na kongregaci se obrací s žádostí o nihil obstat – není námitek.

„Schválení kongregací je posledním předpokladem k tomu, aby senát mohl předložit rektorovi návrh na jmenování děkana. Pro mě to znamená, že příprava na začátek funkčního období přechází do ostré fáze. Začnu také intenzivněji jednat s budoucími proděkany o rozdělení kompetencí a o prvních úkolech, do kterých by se měli pustit,“ uvedl Vít Hušek.

Dvanáctičlenný fakultní senát volí děkana tajným hlasováním, přičemž ke zvolení je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů všech senátorů. Členové Akademického senátu CMTF UP volili mezi třemi kandidáty.

Funkce děkana CMTF UP se Vít Hušek ujme 14. září 2022 jako sedmý děkan od znovuobnovení fakulty v roce 1990. V čele fakulty postupně stáli Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková, v současnosti fakultu od roku 2014 vede Peter Tavel.

Vít Hušek (* 1971) působí na katedře filozofie a patrologie a je vedoucím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP. Je absolventem CMTF UP a Filozofické fakulty UP. Zahraniční zkušenosti získal během stáží na Institut Catholique de Paris a Katholische Universität Eichstätt. Docentem v oboru Teologie byl jmenován v roce 2017. Ve své odborné práci se věnuje raně křesťanské literatuře a dějinám křesťanského myšlení. Je členem Vědecké rady CMTF UP a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a několika oborových rad na CMTF UP a Husitské teologické fakultě UK. Ve volném čase se věnuje rodině, otužování a rekonstrukci rodinného domu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)