Senát FZV schválil záměr nového doktorského programu

Akademický senát FZV. Foto: Martin Višňa
Úterý 29. leden 2019, 8:00 – Text: Martin Višňa

Fakulta zdravotnických věd připravuje nový doktorský program, jeho záměr schválil na svém prvním letošním zasedání akademický senát fakulty. Senátoři také souhlasili s personální změnou ve vědecké radě a vyslechli aktuální informace k plánované výstavbě nové budovy.

Záměr nového doktorského studijního programu představila proděkanka pro studijní záležitosti Zdeňka Mikšová. Program nese název Zdravotnické vědy a zahrnuje čtyři specializace – Paliativní péče, Radiologické metody, Rehabilitace a Řízení a kvalita zdravotní péče. Realizován bude v českém i anglickém jazyce. Senátoři se záměrem programu souhlasili. „Po schválení senátem může garant programu začít připravovat akreditační spis a následně žádost o udělení akreditace,“ naznačila další postup proděkanka Mikšová.

Senát přijal také navrženou změnu složení vědecké rady fakulty. Novou externí členkou se jako zástupkyně nově otevíraného oboru Ergoterapie stane Kateřina Macháčková z Rehabilitačního ústavu Hrabyně. „Je to vynikající ergoterapeutka a fyzioterapeutka, metodička jednoho z nejlepších rehabilitačních ústavů u nás, má i bohatou publikační činnost,“ obhajoval navrženou děkan Jaroslav Vomáčka. Kateřina Macháčková nahradí v radě dosavadní členku Lenku Teska Arnoštovou, která se kvůli časovému vytížení nemůže zasedání rady účastnit.

Během zasedání senátoři debatovali také o výukovém zatížení zaměstnanců fakulty nebo o výsledcích ankety o komunikaci na fakultě. Závěr jednání pak patřil aktuálním informacím k připravované výstavbě nové budovy. „Nyní porovnáváme potřeby praktických učeben naší a lékařské fakulty a hledáme jejich možné překryvy a varianty spolupráce,“ uvedla tajemnice fakulty Lenka Doleželová. Podle děkana Jaroslava Vomáčky mají všichni velký zájem na tom, aby nová budova stála co nejdříve. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)