Senát LF projednal zásadní akreditaci a schválil letošní rozpočet

Předseda AS LF UP Tomáš Papajík a děkan LF UP Milan Kolář při jednání senátu.
Foto: Martin Višňa
Pátek 7. červen 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Stěžejním bodem posledního zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UP v letním semestru bylo projednání akreditace studijních programů Všeobecné lékařství a General Medicine. Kromě toho si senátoři zvolili nového studentského místopředsedu a schválili rozpočet fakulty a dělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště pro letošní rok.

V úvodu jednání předseda senátu Tomáš Papajík představil přítomným tři nové senátory, náhradníky za čerstvé absolventy, kterým s úspěšným zakončením studia skončil i senátorský mandát. Zároveň bylo nutné zvolit nového studentského místopředsedu, kterým se stal Michal Kropáček ze 3. ročníku Všeobecného lékařství.

Předseda Tomáš Papajík také připomněl, že děkan Milan Kolář obdržel Cenu města Olomouce (psali jsme zde), a jménem senátu mu pogratuloval. Děkan se pak ujal slova a představil senátorům předloženou Výroční zprávu LF UP za rok 2023 i návrh rozpočtu fakulty pro letošní rok a dělení finančních prostředků na pracoviště. Co se týče přidělených prostředků, fakulta si oproti loňsku o 13 milionů polepšila, a jak děkan podotkl, mezi jednotlivá pracoviště se letos rozdělí nejvíce peněz od roku 2020. Rozpočet fakulty pak počítá s náklady ve výši 489 milionů korun.

Návrh rozpočtu, dělení prostředků a výroční zprávu senátoři schválili. Stejně tak i podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 a akreditaci doktorského programu Bioinformatika a výpočetní biologie.

K další akreditaci, která je pro fakultu zásadní, neboť se týká stěžejního programu Všeobecné lékařství a anglického programu General Medicine, se během zasedání dlouze diskutovalo. Svůj názor vyjádřili nejen akademici, ale i studenti a přítomní čerství absolventi. Už v předchozích týdnech přitom měli členové akademické obce fakulty i zástupci Fakultní nemocnice Olomouc příležitost se k chystané akreditaci vyjádřit na několika setkáních. Stávající akreditace končí v květnu příštího roku.

Hlavním cílem nové akreditace a nutných změn ve studijních plánech je zabezpečení dostatečného rozsahu klinické výuky v souladu s vyhláškou 280/2018 Sb., stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. „Myslím si, že to bude opravdu moderní kurikulum odpovídající současným požadavkům na výuku na lékařské fakultě,“ uvedl děkan Milan Kolář s tím, že při přípravě vzali v potaz i doporučení z nedávného hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Světové federace pro lékařské vzdělávání (psali jsme zde).

Po více než hodinovém projednávání senátoři doporučili předložení akreditačních spisů Vědecké radě LF UP.

Odhlasovali také, že se budou zabývat možnými změnami Jednacího řádu a Volebního řádu AS LF UP. Na závěr zasedání vyslechli ještě další stručné informace z vedení fakulty, mimo jiné že byla zkolaudována hrubá stavba nové budovy. V ní bude celé jedno patro vyhrazeno simulátorovému centru, které je nezbytné pro výše zmíněnou rozšířenou praktickou výuku budoucích lékařů.

K příštímu jednání se AS LF UP sejde 1. října.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)