Senátoři fakulty zdravotnických věd schválili změnu organizační struktury

Senátoři fakulty zdravotnických věd se sešli ke svému poslednímu jednání v tomto roce.
Foto: Velena Mazochová
neděle 17. prosinec 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Na svém posledním zasedání v tomto kalendářním roce se sešli senátoři fakulty zdravotnických věd. Věnovali se zejména změnám v organizačním řádu fakulty a podmínkám k přijetí do doktorského studijního programu. 

Hlavní organizační změnu představuje vyčlenění fakultního Centra vědy a výzkumu z Ústavu ošetřovatelství a jeho zařazení do struktury fakulty jako samostatného pracoviště. „Cílem je, aby bylo centrum soběstačné a věda se uživila sama. Už nyní jsou pracovníci centra zapojeni do řady projektů,“ uvedl děkan Jaroslav Vomáčka. Jak doplnil, pod centrum bude nyní spadat také doktorský studijní program Ošetřovatelství i případná další doktorská studia otevíraná v budoucnu. „Doktorské programy jsou vizitka vědecké kvality fakulty. V současné době se připravují na dvou dalších ústavech a věřím, že v rámci institucionální akreditace je obhájíme,“ doplnil děkan. 

Na základě podkladů zahrnujících vstupní požadavky, termíny a navrhovaná témata dizertačních prací senátoři schválili také podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ošetřovatelství pro rok 2018 – 2019. Jak připomněla proděkanka Zdeňka Mikšová, tento krok vyplynul ze změny rozhodnutí Národního akreditačního úřadu. „Byl nám zrušen zákaz přijímat studenty do prvního ročníku doktorského studijního programu Ošetřovatelství, proto nyní potřebujeme schválit podmínky přijímacího řízení. Nyní ještě diskutujeme o počtu přijímaných studentů,“ uvedla proděkanka. 

K dalším tématům jednání patřily informace o evaluaci výuky, problematika administrativní zátěže pracovníků a úprava volebního řádu fakultního senátu. V diskuzi se senátoři také vyjádřili k otázce uzákonění nelékařských oborů tradiční čínské medicíny.