Service learning jako nová metoda vzdělávání a studentský projekt Propojení generací napříč Olomoucí

Foto: archiv projektového týmu
Čtvrtek 1. prosinec 2022, 13:30

Metoda Service learning staví na tradici dobrovolnictví a podílí se na vzdělávání studentů s pomocí jejich zapojení do „akce“. Service learning je odlišný model výuky, jenž se odklání od tradičních přednášek a zaměření se na obsah, který je ukotven v anotaci předmětu. Tato metoda vzdělávání je více induktivní, pracuje se zkušenostmi studentů a jejich zarámováním do teoretických konceptů. Odmítá myšlenku, že student je pouze prázdnou nádobou, která potřebuje být naplněna. Jeho cílem je zažehnout pochodeň spíše než naplnit nádobu (Seifer, C., Jacob, B., 1996).

Tuto inovativní metodu vzdělávání zapojila do výuky i Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsme jako studentky oboru Sociální práce s rodinou v rámci předmětu Service learning naplánovaly a poté realizovaly studentský projekt. Náš service learningový projekt se jmenuje Propojení generací napříč Olomoucí a společně s dvěma spolužačkami, Bc. Natálii Proseckou a Bc. Janou Hýblovou, DiS., jsme tento projekt naplánovaly na období od začátku ledna 2022 do konce ledna 2023.

Záměrem tohoto projektu je zvýšení povědomí o mezigenerační solidaritě a snaha o vzájemnou solidaritu za pomoci realizace edukačních aktivit a propojení jednotlivých generací v Olomouci. V návaznosti na tento záměr jsme zvolily aktivity, které mají za cíl výchovu k mezigenerační solidaritě a podporu a rozvoj kognitivních funkcí u klientů v Domově pro seniory Pohoda ve Chválkovicích, který je partnerem našeho projektu společně s Krajským úřadem Olomouckého kraje a Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP.

Naše projektové aktivity mají široké spektrum zaměření. Prostřednictvím edukačních přednášek jsme zrealizovaly prezentace na základních školách v Olomouci. Cílem bylo seznámit žáky s pojmy souvisejícími s mezigenerační solidaritou a rozvíjet jejich solidární chování. Dále jsme zrealizovaly také edukační workshopy pro klienty Domova pro seniory Pohoda ve Chválkovicích s cílem vytvořit prostor a možnost pro klienty Domova naučit se ovládat nové informační technologie, které jim můžou usnadnit život a umožní jim zkontaktovat své blízké prostřednictvím online světa. Další realizovanou projektovou aktivitou jsou cestopisné přednášky pro klienty Domova pro seniory Pohoda ve Chválkovicích. Jejich cílem bylo vytvořit pro klienty něco nového a obohacujícího, co je bude zajímat a bavit, a kde zároveň bude docházet k mezigeneračnímu propojování. Poslední naší realizovanou aktivitou je Proměna profese v čase opět pro klienty Domova pro seniory Pohoda. Touto aktivitou se snažíme o propojení generací v debatách, během kterých si mohou účastníci předat cenné rady a zkušenosti z oblasti profesního uplatnění.

Jako tým zastáváme názor, že téma mezigenerační solidarity je potřebné pro fungování společnosti. Věříme, že náš projekt přinesl, byť jen částečné, uvědomění si významu soudržnosti mezi generacemi a upevnění vzájemných vztahů. Doufáme, že do budoucna bude projektů zabývajícími se tématem mezigenerační solidarity přibývat, aby toto téma stále nabývalo na významu.

Pokud o našem projektu chcete vědět víc, můžete si o nás a našich aktivitách přečíst na naší webové stránce www.mezisolidarita.upol.cz nebo nás můžete sledovat na Instagramu anebo na Facebooku. Děkujeme.

Bc. Jana Bajtková, DiS., Bc. Kathy Kačerová, DiS. a Bc. Tereza Plesníková, DiS.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)