Studenti prezentovali své projekty na mezinárodní konferenci na Ústavu cizích jazyků PdF UP

Foto: archiv Ústavu cizích jazyků PdF UP
Pondělí 29. duben 2024, 14:34

Již šestý ročník mezinárodní studentské konference, pod názvem Connecting Research Communities (CRC 6), se na Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty UP uskutečnil ve čtvrtek 21. března. Ústav cizích jazyků konferenci pravidelně pořádá ve spolupráci s Durham University ve Velké Británii. V letošním roce se konference zúčastnilo celkem 42 studentů ze čtyř zemí. Kromě 26 studentů Ústavu cizích jazyků a 13 studentů z Durham University, své projekty ve čtyřech sekcích představili také dva studenti z Turecka (toho času na pobytu Erasmus na Žilinské univerzitě v Žilině na Slovensku) a jedna studentka ze Slezské Univerzity v Katowicích v Polsku.

Konference umožňuje studentům prezentovat své výzkumné projekty formou akademických posterů a v uvolněné atmosféře o nich diskutovat nejen s vyučujícími, ale hlavně s vrstevníky z partnerských univerzit. Studenti Ústavu cizích jazyků letos takto představili své diplomové a bakalářské práce především z oblasti výuky anglického jazyka, projekty zahraničních studentů byly zaměřeny na témata společenskovědní, umělecká, jazykovědná i ekonomická. Program konference je možné najít zde. Tradicí se již stala také společenská část konference, kdy čeští a zahraniční studenti spolu tráví čas i mimo konferenční prostory během neformálních prohlídek zajímavých míst v Olomouci.

Tak jako každý rok bych ráda poděkovala všem studentům, kteří aktivně na konferenci vystoupili a prezentovali aktuální výzkumná témata, studentům Ústavu cizích jazyků, kteří pomáhali s její organizací, a v neposlední řadě kolegům z Durham University, zejména Dr. Izabele Walczak, za efektivní, produktivní a přínosnou spolupráci.

Mgr. Blanka Babická, Ph.D., Ústav cizích jazyků PdF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)