Studentky Ošetřovatelství absolvovaly náročný kurz na prestižní univerzitě ve Finsku

Účastnice kurzu.
Foto: archiv J. Tomanové
Pátek 18. září 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Mezinárodní semestrální kurz zaměřený na klinické nástroje hodnocení zdraví, který organizuje finská University of Turku, má úspěšně za sebou i pětice studentek doktorského programu Ošetřovatelství na fakultě zdravotnických věd. Přínosy vidí mimo jiné ve zlepšení odborné angličtiny i v absolvovaných formách výuky.

Kurzu se studentky zúčastnily díky iniciativě garantky doktorského studia Heleny Kisvetrové na zapojení doktorandů na fakultě zdravotnických věd hned od 1. ročníku do mezinárodních aktivit. „Byl to opravdu intenzivní týden, kdy jsme byly ve škole od rána večera a poté ještě individuálně pracovaly, načítaly potřebnou literaturu a podobně. Samotné město jsme si vlastně prohlédly až těsně před odjezdem. S dovolenou to nemělo nic společného,“ vzpomíná na úvod kurzu jedna z jeho absolventek Petra Kašparová.

Zahajovací týden se konal přímo na půdě pořádající lékařské fakulty, na něj pak navázala během jarních měsíců online výuka. Završením kurzu měl být dvoudenní závěrečný seminář konaný opět ve Finsku, i ten se však nakonec kvůli epidemii koronaviru uskutečnil formou videokonference, kde každý z účastníků dostal prostor pro prezentaci a diskuzi své závěrečné práce.

„Kurz se zaměřoval na rozvoj, hodnocení a implementaci klinických nástrojů v ošetřovatelství a dalších zdravotnických vědách i v praxi. Výuka se týkala například pojmu zdraví, jeho významu a hodnocení, validity a reliability hodnoticích nástrojů nebo problematiky zavádění těchto nástrojů do praxe. Vyučující byli zkušení vědci s obrovským přehledem i skvělými didaktickými schopnostmi, dokázali nás vtáhnout do tématu,“ přibližuje další účastnice Jitka Tomanová, kterou zaujalo i to, že výsledky práce nehodnotili pouze vyučující, ale sobě navzájem také sami studenti. „K úkolům, které jsme plnily, se vyjadřovali jak lektoři, tak ostatní studenti, poukazovali na přínosy, klady či naopak nedostatky a chyby práce. Všechny připomínky jsme musely nějak zohlednit a zpracovat. Na tento styl jsem nebyla ze svých předchozích zkušeností zvyklá.“ 

Úkolů a podkladů k nim, které bylo třeba nastudovat, přitom nebylo málo. „Bylo náročné všechno zvládat, číst literaturu v odborné angličtině, případně přeložit, pochopit, nějak zpracovat, udělat potřebné statistiky. Nutno také poznamenat, že tam byli studenti například z Nizozemí, Kanady, Španělska či Japonska, ze škol na různé kvalitativní úrovni, každý měl na danou problematiku trochu jiný pohled a bylo nutné se dostat do jejich myšlení. Získané kredity tedy jsou naprosto zasloužené,“ dodává s úsměvem Petra Kašparová.

Podle obou doktorandek by si nějaký zahraniční pobyt či kurz měl vyzkoušet každý student, je to bezvadná zkušenost otevírající obzory. Navíc třeba právě Finové jsou podle nich sympatičtí a vřelí lidé, zvyklí na cizince. „V Turku o nás bylo dobře postaráno, vřele doporučujeme,“ uzavírají.

Zpět