Univerzitu zajímá spokojenost zaměstnanců

Repro: Žurnál UP
Pondělí 21. leden 2019, 13:00 – Text: Andrea Sojková

V listopadu 2018 proběhlo šetření spokojenosti zaměstnanců UP. Průzkum byl velmi reprezentativní, neboť se do něj zapojilo celkem 1 222 zaměstnanců z takřka všech součástí UP.

„Všem účastníkům velice děkujeme za vyplnění dotazníku a vážíme si jejich času a informací, které tímto vedení UP poskytli. Data jsou v současné době podrobně analyzována a výsledky budou postupně zveřejňovány a doplňovány na webových stránkách Oddělení strategie a kvality,“ řekla Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu.

Již nyní se mohou zaměstnanci na zmíněných webových stránkách oddělení (https://strategie.upol.cz/hodnoceni-kvality/realizovana-setreni//) seznámit s podrobnou analýzou účasti. Kompletní výsledky budou předány vedení univerzity, které se jimi bude dále zabývat.

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zaměstnanecké benefity a osobní rozvoj zaměstnanců. Z prvních analýz výsledků vyplynulo, že většina zaměstnanců o nabízených slevách a výhodách ví a dvě třetiny zaměstnanců tyto využívají. Mezi nejčastěji využívané benefity patří stravenky, benefity z oblasti kultury, příspěvek na důchodové, resp. životní pojištění, stravování v menze a slevy na nákupy a služby. Využívání jednotlivých benefitů zaměstnanci téměř přesně kopíruje v následující otázce respondenty zvolené preference jednotlivých skupin benefitů.

Ze vzdělávacích kurzů, které by zaměstnanci uvítali v rámci svého osobního rozvoje, se největšímu zájmu těší jazykové kurzy. Zaměstnanci nejčastěji navrhovali, aby univerzitní nabídku kurzů rozšířila témata z oblasti psychologie.

Součástí dotazníkového šetření byla i možnost vyjádřit se podrobněji k tomu, jakou změnou by zaměstnavatel mohl přispět k větší spokojenosti zaměstnanců v práci. Tyto odpovědi byly rozděleny do třiceti skupin, které jsou v současné chvíli dále analyzovány, a vedení univerzity se bude zabývat jejich řešením. Mezi nejzmiňovanějšími tématy figurovaly problematika mezd, připomínky spojené s nárůstem administrativy a se zaměstnaneckými benefity. Připomínky byly jak pozitivního, tak negativního charakteru. Respondenti rovněž navrhovali zlepšení. Kupříkladu u benefitů respondenti žádali o možnost využívání výhodného mobilního tarifu, který byl shodou okolností vyjednán na konci loňského roku prostřednictvím firmy Cellbest.

O dalších výsledcích vás budeme průběžně informovat jak na webových stránkách Oddělení strategie a kvality, tak prostřednictvím Žurnálu online a pravidelného newsletteru vydávaného Oddělením strategie a kvality.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)