Vedení filozofické fakulty i její ombudsman zhodnotili na jednání AS FF UP uplynulé období

Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 17. leden 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Senát Filozofické fakulty UP vyslechl na svém lednovém jednání vedení fakulty, které hodnotilo své čtyřleté působení. Vzal na vědomí i zprávu ombudsmana FF UP o činnosti za uplynulý rok.

Vedení Filozofické fakulty UP složilo u příležitosti končícího mandátu, který se vztahuje k poslednímu lednovému dni tohoto roku, pomyslné účty před fakultním akademickým senátem. Před senátory vystoupili a hodnotili své úseky všichni proděkani, slovo měl také děkan Zdenek Pechal, který klíčové úspěchy svého týmu shrnul do několika témat.

„Připomenu podstatné a udržitelné navýšení tarifních mezd všech zaměstnanců filozofické fakulty v roce 2018, také Strategii podpory vědy, která předpokládá komplexní provázanost všech součástí vědy na fakultě. Jako náš úspěch vnímám také to, že jsme uspěli v mezinárodním evaluačním panelu s hodnocením Excellent. Na UP jej má kromě nás pouze přírodovědecká fakulta. Zdůrazňuji též jasnou grantovou politiku a systematizaci mobilit. Podtrhuji zpracování nového modelu decentralizace financí na FF UP, a to v ukazateli K a R a v modelu dělení zdrojů 30. Tyto dva dokumenty se na fakultě staly základním předpokladem pro motivaci akademických pracovníků. V době, kdy z důvodu pandemie covidu-19 v celé republice chyběli stavebním dodavatelům pracovníci, podařilo se nám dokončit rekonstrukci objektu na tř. Svobody 26. Pro srovnání zdůrazňuji, že tato budova má zhruba shodné metry čtvereční jako budova v ulici Křížkovského 10. Je důležité připomenout Fond provozních prostředků, který je předáván nastupujícímu vedení fakulty v předpokládaném objemu o 20 procent vyšším, než byl v roce 2017, a to i přes vysoké výdaje, zejména do rekonstrukce budovy na tř. Svobody 26,“ řekl před senátem Zdenek Pechal, děkan FF UP, který k 1. únoru předá svůj úřad Janu Stejskalovi.

S krátkou řečí se před senátem vystřídali i všichni proděkani stávajícího týmu vedení FF UP včetně tajemnice fakulty Jiřiny Menšíkové. V návaznosti na tato sdělení pak Akademický senát FF UP přijal dvě usnesení. V prvním děkuje za práci, kterou vykonal pro fakultu UP děkan a jeho tým, v druhém děkuje za práci, kterou pro fakultu vykonala tajemnice Jiřina Menšíková.

Během jednání seznámil senátory s činností svého úřadu za uplynulý rok také Jaroslav Šotola, veřejný ochránce práv studentů FF UP (katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie), který hned v úvodu zdůraznil pozitivum v tom, že práci může po novele příslušné směrnice vykonávat v tandemu. Jeho zástupkyní je Michaela Antonín Malaníková z katedry historie.

„Jsme obmudsmanský úřad, jenž má nejdelší historii v rámci českých univerzit a vysokých škol. Donedávna jsme byli i jedinou fakultou na UP s ombudsmanským postem. Od loňského prosince má ombudsmana také naše přírodovědecká fakulta,“ řekl v úvodu své řeči a dodal: „Jsem také velmi rád, že dnes můžeme tuto práci vykonávat ve dvou. Řadu citlivých rozhodnutí konzultujeme, s čímž přichází důkladnější korekce předsudku a zkreslení. Tandemová práce nám dává dobrý základ, jak v našich případech postupovat.“

Jaroslav Šotola během své řeči uvedl, že úřad ombudsmana na FF UP obdržel za uplynulý rok patnáct podnětů. Část z nich se týkala státních závěrečných zkoušek, transparentnosti jejich podmínek a povahy zkoušení. „Pouze ve dvou případech jsme problém řešili přímou mediací. Z většiny případů spíš vyplývá nedostatečná komunikace a nedorozumění než konflikt,“ dodal. Ke zranitelným skupinám zařadil především studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a zahraniční studenty.

Ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve své řeči před senátem FF UP shrnul také informace o postupech v činnosti úřadu, o jeho dosavadních aktivitách v propagaci, například webu a cyklu debat. V nich už přivítal zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv z Brna, v letním semestru se chystá diskuze na téma sexuální obtěžování a poplatky za studium.  

V závěru své zprávy informoval senátory o vrcholících přípravách vedoucích k vytvoření celostátní platformy, jež má sdružovat všechny ombudsmany a ombudsmanky v ČR. Akademický senát také informoval o tom, že další informace budou s kolegyní Michaelou Antonín Malaníkovou v brzké době čerpat na stáži u vrchního studentského ombudsmana při rakouském ministerstvu zahraničí, který sídlí ve Vídni. Ten je zároveň prezidentem Evropské asociace studentských ombudsmanů, takže bude jednáno o propojení s touto mezinárodní platformou. Více o úřadu ombudsmana FF UP ZDE. Více o AS FF UP ZDE.

AS FF UP během jednání schválil i seznam členů ekonomické komise tohoto grémia, a to ve složení: Oldřich Břenek (člen AS FF, Centrum jazykového vzdělávání), Martin Dolejš (člen AS FF, katedra psychologie), Wilken Engelbrecht (člen AS FF, katedra nederlandistiky), Martin Fafejta (člen AS FF, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie), František Kratochvíl (katedra asijských studií), Michal Nguyen (člen AS FF, katedra historie), Petr Orság (člen AS FF, katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky). Ekonomickou komisi AS FF UP vede Radim Zámec (katedra romanistiky).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)