Vzdělávací kurz naučí, jak uplatnit výsledky vědy a výzkumu v praxi

Foto: VTP UP
Pátek 25. září 2020, 12:00 – Text: Martina Novotná

Zájemci z Univerzity Palackého, kteří chtějí získat informace o ochraně duševního vlastnictví, se mohou přihlásit na kurz připravený Vědeckotechnickým parkem UP. Vzdělávací kurz „Společenské uplatnění výsledků vědy a výzkumu“ se uskuteční 21. října a účastníkům mimo jiné pomůže se lépe zorientovat v procesu ochrany duševního vlastnictví a v postupu jeho uplatnění do praxe.

Kurz, na který je možné se přihlásit v rámci celoživotního vzdělávání, vychází z univerzitní vnitřní normy „Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP“. Ta stanovuje jednotný postup při zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví vzniklých na UP a poskytování odměn za vytvoření zaměstnaneckých předmětů průmyslového vlastnictví původcům, podle které by se měl řídit na univerzitě každý vědecký pracovník. Vědeckotechnický park UP tak reaguje na potřebu zvýšení znalostí v této problematice. Na UP vznikají ročně desítky nových výstupů, které vyžadují právní ochranu. Mnoho z nich má potenciál se dostat rychle do praxe, do firem, ke koncovým uživatelům, kterým bude užitečný v jejich každodenním životě.

Kurz se uskuteční 21. října od 14:30 do 16 hodin v prostorách VTP UP. Účastníci získají ucelený přehled nejen o procesu zajištění ochrany duševního vlastnictví, ale naučí se i analyzovat, jaké společenské uplatnění by mohl vědecký výsledek mít. Budou umět definovat, co je skutečným výstupem bádání, jak ho vylepšit, aby měl co největší společenský dopad. Ať už je tímto produktem přednáška, metoda, znalost nebo technické řešení, dozví se, jak jej vyvíjet, aby byl pro odběratele lepší a zajímavější. Řeč bude také o pojmech, jako je LEANCanvas, autorské dílo, vynález, patent, ochranná známka, průmyslový vzor, užitný vzor, původce. Budou provedeni zákony a normami, které se produktu mohou dotýkat.

Účastník kurzu se také dozví, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance, jaká je role univerzity, jak postupovat, aby nebyl porušen zákon a výsledek vědy a výzkumu nebyl zneužit třetí stranou a kam se může obrátit o pomoc. Bude znát i svá práva a povinnosti v případě, kdy dojde k vytvoření autorského díla, know-how či průmyslového vlastnictví a bude schopný se orientovat v procesu jeho ochrany. Na kurz se lze přihlásit zde nebo na stránkách CŽV UP.

Zpět