XVIII. mezinárodní setkání romanistů na katedře romanistiky FF UP

Katedra romanistiky FF UP přivítala české i zahraniční romanisty.
Foto: archiv katedry romanistiky
Pondělí 5. prosinec 2016, 9:15

Ve dnech 25. a 26. 11. 2016 se na půdě katedry romanistiky konal již osmnáctý ročník mezinárodní konference s názvem „Česká romanistika v evropském kontextu“. Tradici každoročních setkání romanistů na UP založil v roce 1991 tehdejší vedoucí katedry, dnes emeritní profesor PhDr. Jiří Černý, CSc. Od roku 2010 pořádá katedra romanistiky tuto akci každé dva roky.

Letošního ročníku se zúčastnilo přes sedmdesát romanistů z většiny univerzitních romanistických pracovišť v České republice a přes dvacet zahraničních hostů. Konference byla rozdělena do tří sekcí – první z nich sestávala z klasických konferenčních příspěvků, druhá byla zaměřena na prezentaci aktuálně řešených či chystaných projektů a jejich výstupů, třetí pak byla určena pro studenty doktorského studia. 

Tematická škála odborných příspěvků z oblasti lingvistiky zahrnovala problematiku nejnovějších tendencí v románských jazycích přes vybrané aspekty dialektologie nebo etnolingvistiky až k analýze současného politického diskurzu. Literární příspěvky byly zaměřené např. na tematickou analýzu francouzsky psané kanadské literatury, současnou italskou ženskou literaturu nebo reflexi válečných a politických konfliktů v brazilské próze 20. století. Portugalskou literární sekci obohatil prof. Petar Dimitrov Petrov (Universidade de Lisboa), který pronesl plenární přednášku o současné mozambické literatuře.

V projektové sekci byla představena celá řada chystaných publikací, ať už z oblasti lingvistiky, literatury nebo historických reálií: španělsko-český slovník amerikanismů, první české komentované vydání pastorálního románu Nová Astrea, monografie o působení umělců z Čech a Moravy u portugalského královského dvora, publikace o rodu Medici a habsburské politice nebo o francouzských tiscích v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži.

Zvláštní konferenční sekce pak byla věnována stému výročí narození prof. Antonína Zatloukala, významného českého romanisty a pedagoga UP. Přednášky zaměřené na teorii románů Honoré de Balzaka a Gustava Flauberta, spisovatelů, na jejichž dílo se prof. Zatloukal specializoval, pronesli jeho kolegové a žáci, doc. Marie Voždová (FF UP Olomouc), prof. Štefan Povchanič (UK Bratislava) a prof. Jiří Šrámek (FF MU Brno).

Mgr. Jiřina Matoušková, Ph.D., katedra romanistiky FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)