Promoce 2018: „Vše je již jen v našich rukou. Děkujeme.“

Slavnostní promoce se uskutečnily v aule právnické fakulty.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Středa 11. červenec 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Převzetí vytoužených vysokoškolských diplomů, srdečná blahopřání i okamžiky dojetí v záplavě květin. Nezapomenutelnou atmosféru slavnostního závěru studia si nenechali ujít ani letošní absolventi fakulty zdravotnických věd, kteří se se svou alma mater rozloučili poděkováním a složením promočního slibu.

Podmínky k udělení akademických titulů splnila téměř stovka někdejších posluchačů bakalářského a magisterského studia, kteří obhájili kvalifikační práce a složili státní závěrečné zkoušky. Vysokoškolské diplomy převzali absolventi oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent, Fyzioterapie, Ošetřovatelská péče v interních oborech a Intenzivní péče v porodní asistenci.

K úspěšnému završení studia blahopřáli absolventům proděkanka Zdeňka Mikšová a děkan fakulty Jaroslav Vomáčka. „Vystudovali jste druhou nejstarší univerzitu v České republice, která dnes patří k nejprestižnějším v Evropě a v celosvětových žebříčcích se umísťuje na předních místech. Je to přidaná hodnota, která vás zavazuje k tomu, abyste nám dělali čest,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.  „Věřím, že všechny získané vědomosti přenesete do praxe, že na nás nezapomenete a budete se na naši alma mater rádi vracet,“ doplnil děkan.

Tříleté studium shrnula „jménem čerstvých a svěžích porodních babiček“ absolventka oboru Porodní asistentka Zuzana Zrůstková, která pedagogům poděkovala za podporu a zázemí. „Dnes tady před vámi stojíme a můžeme říct, že jsme to doopravdy dokázaly. Ale hlavně díky vám všem – pedagogům, porodním asistentkám, lékařům, pracovníkům fakulty.  Děkujeme za předané znalosti, dovednosti a především za ochotu a trpělivost dojít s námi až do cíle,“ uvedla Zuzana Zrůstková. Za sebe i své kolegyně poděkovala také rodičům, prarodičům, sourozencům a přátelům. „Každý úspěch i neúspěch prožívali s námi, byli nám oporou, když jsme se chtěli vzdát, a byli partnery, se kterými jsme se mohli vznášet na obláčku radosti a štěstí například po vykonané zkoušce z chirurgie. Děkujeme a slibujeme, že všeho náležitě využijeme ve prospěch všech. Vše je již jen v našich rukou,“ zdůraznila Zuzana Zrůstková.

Zpět