„Studenti musí projevit tvůrčího ducha,“ říká děkan PřF Martin Kubala

Vítězové soutěže O cenu děkana.
Foto: Šárka Chovancová
pátek 4. květen 2018, 12:31

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana se na přírodovědecké fakultě i letos setkala s velkým zájmem.  Výsledky své vědecké práce do soutěže přihlásilo 80 studentů. Před odbornými porotami prezentovali práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii.

Trojnásobnou vítězkou se stala Soňa Krajčovičová, která s prací Targeting Protein Kinase Inhibitors:  A Stepwise Approach for the Synthesis of Folic Acid Conjugates with CDK Inhibitors vyhrála v doktorské kategorii v sekci Chemie, stala se i celkovou vítězkou sekce a celého klání. „Jsem velmi poctěna, vítězství ale nepatří jen mně, ale i mému školiteli docentovi Miroslavu Souralovi,“ dodala Krajčovičová.

Dalšími celkovými vítězi se stali v sekci Matematika a informatika Tomáš Mikula, ve Fyzice Petr Obšil, v Biologii a ekologii Eliška Šormová, v Didaktice přírodovědných oborů Karel Drlík, v sekci Vědy o zemi Lucie Králová a v posterové sekci Barbora Kočvarová s prací Časoprostorová analýza cenové mapy 1993 – 2017. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Nejúspěšnější studenti obdrželi finanční odměny a spolu i se školiteli hodnotné dárky.

„U těchto vědeckých prací musí studenti projevit tvůrčího ducha, pouští se do dobrodružství, kdy není jasné, jak ten experiment dopadne, ale dá se říci, že tak probíhá reálná věda.  Odměnou jsou někdy zajímavé výsledky. Vzhledem k tomu, že jsou mladí, tak jejich fantazie nemusí být ještě svázána mnoho let tradovanými ´pravdami ´. Myslím si, že je také důležité, že studenti mají na domácí půdě příležitost vyzkoušet si prezentaci vědecké práce. Jedna věc je ty výsledky získat, druhá potom seznámit s ní veřejnost.  Všem studentům i školitelům chci poděkovat, že se soutěže zúčastnili,“ uvedl děkan Martin Kubala.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, kdy navázala na dlouholetou tradici studentské vědecké a odborné činnosti, tzv. SVOČ.  Soutěž motivuje studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.

Zpět