9. ročník Erasmus+ International Staff Week

Foto: Oddělení pro mobility RUP
Úterý 25. červen 2024, 8:40

V minulém týdnu jsme na Úseku pro mezinárodní spolupráci UP již podeváté přivítali kolegyně a kolegy z partnerských univerzit v rámci Erasmus+ International Staff Week. Do Olomouce dorazilo 18 zástupců především z řad koordinátorů programu Erasmus+ a dalších pracovníků zahraničních oddělení. Různorodou skupinu reprezentovali kolegyně a kolegové jak z evropských zemí, tak ze zemí mimo Evropu. Své zastoupení našlo Polsko, Německo, Kypr, Ukrajina, Zambie, Dominikánská republika, Gruzie či Kanada.

Nosnými pilíři celého Staff Weeku byly čtyři workshopy. První ze série přednášek byla zaměřena na Studenty se specifickými potřebami, kterou si přichystala kolegyně a kolega z Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Účastníci měli možnost nejen dozvědět se o službách, které centrum nabízí jak českým, tak zahraničním studentům, ale také poslechnout si zkušenosti dvou českých studentů, kteří se i přes svůj zdravotní hendikep rozhodli za podpory centra vycestovat na studijní pobyt do zahraničí. Jednou ze stěžejních aktivit celého Staff Weeku byla přednáška na téma Propagace studentských mobilit na sociálních sítích vedená Mgr. Erikou Ľahkou, projektovou manažerkou ČEZ a bývalou marketing manažerkou zahraničního oddělení na ČVUT. Cílem přednášky byla snaha nalézt nejefektivnější způsoby a cesty komunikace s generací Z prostřednictvím sociálních sítí. Již tradičně v programu nechyběl workshop zaměřený na aktuální témata v programu Erasmus+ s primárním zaměřením na Mezinárodní kreditovou mobilitu. Přednášková část programu byla zakončena interaktivním workshopem Podpora mezinárodní komunity pod vedením Welcome Office UP. S rozšiřující se internacionalizací a s ní spojeným růstem mezinárodní komunity na UP se také zvyšuje poptávka po centrech či odděleních zaměřených na integraci této komunity do studentského i běžného života na UP a v Olomouci. Tuto funkci ve velkém zastává např. již zmíněná Welcome Office, zahraniční oddělení daných fakult, ESN UP Olomouc a další univerzitní součásti. Naši účastníci dostali během workshopu možnost ve skupinách vytvořit svoji vlastní "ideální" Welcome Office a touto hravou formou tak společně sdílet své nápady a zkušenosti.

Stejně důležité jako zmíněné workshopy byly aktivity, díky kterým naši zahraniční kolegové poznali nejen Univerzitu Palackého, ale i město Olomouc, tradici i kulturu České republiky. V programu proto nechyběly prezentace o Univerzitě Palackého a České republice, dále lekce českého jazyka či komentovaná prohlídka Aplikačního centra BALUO vedená proděkanem pro zahraniční vztahy Fakulty tělesné kultury UP Mgr. Michalem Kudláčkem, Ph.D. Své nasbírané znalosti a týmového ducha účastníci uplatnili během hry Scavengerhunt a nově získaná přátelství prohloubili během výletu do nedaleké Kroměříže.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci letošního ročníku Erasmus+ International Staff Week. Pevně věříme, že byl tento týden pro všechny účastníky inspirativní minimálně tolik, jako byl pro nás. Opět jsme se přesvědčili, že máme v zahraničí skvělé partnery.

Jak letošní Erasmus+ International Staff Week vypadal, se můžete podívat v naší fotogalerii.

 

Mgr. Jitka Králová, vedoucí Oddělení pro mobility RUP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)