9. Zirmův olomoucký diskuzní den

Ukončení diskuzního dne (zleva): Prim. Utíkal (Frýdek-Místek), prim. Marešová (Olomouc), Prim. Diblík (Praha), MUDr. Karhanová (viceprezident České glaukomové společnosti, Olomouc), doc. Skorkovská (Brno), doc. Pitrová (předsedkyně České oftalmologické společnosti, Praha), prof. Řehák (Olomouc), doc. Hlinomazová (Brno), MUDr. Hrabčíková (Olomouc).
Foto: Vilém Grohmann
pondělí 26. listopad 2018, 11:31

V sobotu 10.11.2018 se v prostorách Regionálního centra Olomouc uskutečnil 9. Zirmův olomoucký diskuzní den, který uspořádala Oční klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod vedením prof. Řeháka. Letošního ročníku se zúčastnilo 205 oftalmologů. 

V předvečer diskuzního dne proběhl velmi úspěšný kurz prim. Diblíka (Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze) na téma: „Vyšetření očnice – praktické tipy a doporučení“. 

Vlastní odborný program organizátoři rozdělili do tří bloků, z nichž každý byl moderován specialistou v dané oblasti z týmu lékařů Oční kliniky LF UP a FNOL, obsahoval přehledové přednášky ale také množství zajímavých kazuistik, k nimž se mohli vyjádřit všichni účastníci během hlasování prostřednictvím mobilní aplikace. 

První blok, moderovaný MUDr. Karhanovou, byl věnován poruchám postavení víček. V první přednášce prim. Zálešák (Oddělení plastické a estetické chirurgie LF UP a FNOL) popsal důležitost stabilizace střední etáže obličeje u revizních a rekonstrukčních operací dolních víček. Anatomické struktury dolního víčka a tkáně střední etáže obličeje totiž tvoří biomechanickou jednotku. Vlivy gravitace na střední etáž obličeje se přenášejí na dolní víčka a mají přímý vliv na výsledek výše uvedených operací. Primář Utíkal (Beskydské oční centrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku) se věnoval možnostem léčby ektropia. Jedná se o ochablost dolního víčka, při níž dochází k odvrácení víčka od oka. Tento stav způsobuje postiženému přetékání slz přes okraj víčka, nadměrné slzení, rohovatění vnitřní strany dolního víčka a riziko postižení rohovky. Ve třetí přednášce MUDr. Šplíchal (Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze) rozebral možné operační techniky při řešení entropia. Při entropiu je víčko rotováno svým okrajem proti oku a řasy dráždí oční povrch. Prim. Diblík nás podrobně seznámil s možnostmi řešení lagoftalmu, tedy stavu, kdy při zavření víček zůstává oční štěrbina v různém rozsahu nedovřena. MUDr. Karhanová se věnovala zajímavému tématu: floppy eyelid syndrom (FES), který se vyznačuje velmi laxním horním víčkem, které je měkké a snadno evertovatelné (otočitelné spojivkovou stranou zevně). Typickými pacienty jsou obézní muži středního věku, u nichž spontánní otočení víčka během spánku vyvolává chronický zánět spojivky a rohovky. Je prokázána spojitost mezi FES a syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSA), při níž dochází během spánku k přechodným ale opakujícím se uzavření horních dýchacích cest. Současně se vyskytuje (ale nemusí) výrazné chrápání. Pacient se během spánku opakovaně budí a během dne má tendenci usínat při výrazné únavě, je nevýkonný a může být postižen mikrospánkem. Léčba spočívá v ochraně očního povrchu aplikací umělých slz a mastí, dále pak v krytí zavřeného oka na noc (tzv. lepení). Léčba OSA je řízena plicním lékařem pracujícím ve spánkové laboratoři a spočívá zejména v udržení průchodnosti dýchacích cest během spánku přetlakovým ventilátorem (CPAP - angl. zkr. continuous positive airway pressure). Součástí léčby může být i operace na měkkém patře, dle potřeby i na jazyku, na klinice ORL.  Na závěr prvního bloku byla pokřtěna publikace MUDr. Šplíchala: Manuál oční plastické a estetické chirurgie – základní techniky.  

Prim. Marešová se ujala organizace druhého bloku, který se zabýval operací šedého zákalu (katarakty) dle moderních standardů a s moderními technologiemi. V rámci bloku byl rozebrán standardní postup operace katarakty a jeho možné modifikace, např. laserem asistovaná operace. Femtosekundový laser umožňuje chirurgovi připravit vstupy do oka přes rohovku, otevřít přední část pouzdra čočky a fragmentovat čočku. U drtivé většiny operací je ale základem použití ultrazvuku (tzv. fakoemulzifikace) k rozmělnění a následnému odstranění čočky z oka. Pak následuje vložení čočky umělé, v případě nekomplikované operace, do pouzdra čočky původní (tzv. do vaku). V posledních letech se objevují stále lepší umělé nitrooční čočky, které mohou pacientovi nabídnout řešení při nepravidelném zakřivení rohovky či snaze umožnit vykonávání většiny běžných činností bez potřeby nošení brýlí. I když jde vývoj trvale kupředu, zatím není žádná umělá nitrooční čočka schopna nabídnout pacientovi po operaci to, co umožňuje vlastní čočka v mladém věku. Při použití prémiových nitroočních čoček je velmi důležitý výběr vhodného pacienta, podrobný rozhovor s ním, rozebrání jeho potřeb, možností jeho očí a doprovodných jevů po implantaci prémiové nitrooční čočky, dále také výše doplatku ve srovnání s operací hrazenou pojišťovnou. Je nutné si uvědomit, že stejně jako u jiných lékařských výkonů si pacient může koupit (připlatit) prémiovou nitrooční čočku, nikoli koupit výsledek operace. Proto je důležité s pacientem probrat také možné komplikace a jejich následné řešení.  

Ve třetím bloku jsme s MUDr. Hrabčíkovou a jejími hosty (doc. Hlinomazovou (Evropská oční klinika Lexum, Oční klinika LF MU a FN Brno) a doc. Skorkovskou (NeoVize oční klinika Brno, LF MU v Brně) řešili problematiku neinfekčních lézí rohovky, které úzce souvisí s postižením trojklaného nervu a jeho větví nebo nestabilitou slzného filmu. Příkladem jsou herpetické keratitidy (zánět rohovky při „oparu“), rohovkové vředy u diabetiků a revmatologických onemocnění, kdy je typicky snížená citlivost rohovky. Dalším příkladem jsou pacienti v bezvědomí, kterým se netvoří slzy a navíc nemrkají, víčka tedy nemohou plnit svou přirozenou funkci ochrany očního povrchu. Léčba spočívá v lokální aplikaci umělých slz v kapkách či gelech a očních mastí. Kortikoidy používáme zpravidla v nízkých dávkách, protože zpomalují hojení, ale napomáhají ke správné regeneraci rohovkových nervů. 

Diskuzní den ukončila svým vystoupením doc. Pitrová (předsedkyně České oftalmologické společnosti), která opět ocenila vysokou kvalitu odborného programu a bohatou diskuzi k probíraným tématům. 

MUDr. Petr Mlčák, Oční klinika LF UP a FNOL