Absolventka práv získala výjimečnou cenu za svou diplomovou práci

Lucie Gottfriedová pracovala na diplomové práci pod vedením Veroniky Tomoszkové. Foto: Eva Hrudníková
sobota 15. září 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Po úspěšné obhajobě zkusila absolventka právnické fakulty svou diplomovou práci poslat do soutěže. A udělala dobře. Její vědecká práce „Maringotky z pohledu stavebního zákona“ porotce natolik zaujala, že pro ni vytvořili zvláštní cenu mimo tradiční kategorie. Lucie Gottfriedová získala v soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson ocenění za originální téma a jeho zpracování.

Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj (IURS) a je určena obhájeným diplomovým pracím, které se týkají problematiky územního rozvoje. Do jejího třetího ročníku se přihlásilo celkem šestnáct studentů z devíti univerzit z Česka i ze Slovenska. „Kvalita prací byla letos opět vysoká. Je to samozřejmě dáno tím, že do soutěže se přihlašují práce, které měly už na fakultách výborné hodnocení. Vybrat nejlepší je vždy hodně těžké. Práce rozebíráme z různých pohledů a jednání komise trvá několik hodin. Nakonec jsme letos udělili jednu hlavní cenu, čtyři čestná uznání a vůbec poprvé cenu za originální téma,“ řekla Barbara Vojvodíková, ředitelka IURS a členka hodnotící komise.

Právě ocenění za originální téma a jeho zpracování přiřkla porota Lucii Gottfriedové, absolventce PF UP. Svou práci „Maringotky z pohledu stavebního zákona“ obhájila v červnu. „Výjimečná práce si podle nás zasloužila výjimečnou cenu, tak jsme ji vytvořili. Práce zaujala všechny členy komise. Studentka v ní projevila velkou schopnost problém analyzovat, téma navíc velmi kvalitně zpracovala,“ zdůvodnila Barbara Vojvodíková.

Lucii Gottfriedovou přivedla k tématu vedoucí její práce Veronika Tomoszková z katedry správního práva a finančního práva. „Chtěla jsem zpracovávat problematiku, která se ve studentských pracích a odborné literatuře zatím neobjevila, nebo minimálně. Když vedoucí mé práce zjistila, že bydlím nedaleko Olomouce v Chomoutově, upozornila mě na aktuální problém týkající se pojízdných objektů umístěných na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, se kterými si úřady už roky neví rady. Využila jsem toho, že jsem se mohla setkat přímo s účastníky sporu, a pustila jsem se do psaní,“ vysvětlila Lucie Gottfriedová. Cílem práce bylo ucelené zpracování tématu a zodpovězení výzkumné otázky, zda se v případě maringotek jedná o vozidlo, nebo stavbu, a je tak možné nařídit jejich odstranění.

„Jsem ráda, že jsem nenapsala jen něco do šuplíku. Vážím si toho, že odborná porota ocenila mé snažení. Ocenění vnímám jako pomyslnou tečku za studiem a možný krůček k budoucímu uplatnění v praxi. Bude to hodnotná položka do mého životopisu,“ dodala Lucie Gottfriedová. Také pro vedení fakulty je úspěch absolventky cenný. „Každý úspěch našich studentů je oceněním kvality výuky na fakultě i osobního přístupu našich vyučujících k posluchačům. Jsme na ně patřičně hrdi. Je to také motivace pro ostatní a skvělý příklad šíření dobrého jména naší fakulty,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka PF UP.

S nápadem poslat diplomovou práci do soutěže přišla Veronika Tomoszková. „S Lucií byla radost pracovat. Vynikala odhodláním, samostatností i pečlivostí. Vše měla navíc dobře koncepčně naplánované. Její diplomka je důkazem, že pokud se zvolí zajímavé, originální a úzce zaměřené téma, které studenta baví, vznikne velmi kvalitní práce využitelná v praxi a ceněná odborníky,“ uvedla Veronika Tomoszková. V nápadu přihlásit právě tuto práci do soutěže ji utvrdil oponentský posudek Martiny Küchlerové, odbornice na stavební právo.

V letošním ročníku soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson reprezentovala olomouckou právnickou fakultu ještě diplomová práce Hany Štípské.

IURS založil soutěž v roce 2016, a to ze dvou důvodů. Jednak kvůli absenci podobného ocenění a také jako uctění památky Jiřiny Bergatt Jackson, uznávané odbornice na regeneraci brownfieldů. V prvních dvou ročnících získaly čestná uznání hodnotící komise absolventky PF UP Markéta Horová a Nela Křupalová.

Organizátoři soutěže již tradičně všechny oceněné práce zveřejní na svých webových stránkách, slavnostní předávání se uskuteční na začátku října v Ostravě.

Kompletní výsledky 3. ročníku o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson.