Víte, že… absolventku právnické fakulty ocenil americký velvyslanec?

Pondělí 29. březen 2021, 10:16

Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové za rok 2020, kterou tradičně uděluje velvyslanectví USA, získala absolventka PF UP Veronika Ježková. Velvyslanec Stephen King ji ocenil za její neúnavnou snahu eliminovat násilí na ženách a za práci na zrovnoprávnění přístupu ke spravedlnosti. Více…

Zpět