Akademická obec právnické fakulty vybere nové senátory z 32 kandidátů

Akademický senát PF UP má celkem 15 členů. Foto: Vojtěch Duda
středa 24. říjen 2018, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Dvacet akademických pracovníků a dvanáct studentů bude usilovat o křeslo v senátu právnické fakulty. Kandidátní listiny zveřejnila v úterý volební komise. Volby se uskuteční na fakultě počátkem listopadu.

Akademický senát PF UP má celkem 15 členů a jeho funkční období je tříleté. Dostane se do něj devět akademiků a šest studentů, kteří získají od voličů nejvíce hlasů. „Termín pro podávání návrhů vypršel v pondělí. Všechny návrhy splňovaly potřebné náležitosti, žádný jsme nemuseli vyřadit,“ řekla předsedkyně volební komise Kamila Bubelová.

Ze současných akademických pracovníků, kteří zasedají v senátu, chtějí všichni kromě Filipa Dienstbiera svůj mandát obhajovat. Z kandidujících studentů má zkušenosti ze senátu pouze doktorand Štěpán Uhlíř. Funkční období stávajícího fakultního senátu končí 21. listopadu.

Současně s volbami do fakultního senátu se na právnické fakultě uskuteční i doplňovací volby do Akademického senátu UP. Členové akademické obce v nich budou vybírat ze dvou kandidátů jednoho studentského senátora. „Ve volbách do velkého senátu platí jiný volební systém než do fakultního, tudíž studentského zástupce volí jak studenti, tak akademičtí pracovníci fakulty,“ upozornil Michal Bartoň, předseda Akademického senátu PF UP.

O nových senátorech budou voliči rozhodovat v týdnu od 5. do 9. listopadu v předsálí auly. 

Kandidátní listina pro volby do AS PF UP (učitelská kurie | studentská kurie)

Kandidátní listina pro volby do AS UP (doplňovací volby do studentské kurie)

Volební podzim na PF UP
5.– 9. listopadu 2018, předsálí auly

pondělí    13.00–15.00
úterý         9.30–13.30
středa        9.30–13.30
čtvrtek       9.30–13.30
pátek         9.30–12.00

Zpět