Akademický senát FF UP stanovil termín prezentace kandidáta na děkana

Během jednání AS FF UP prezentoval před senátory některé své vize jediný kandidát pro blížící se rektorské volby, současný rektor UP Jaroslav Miller.
Foto: Milada Hronová
Sobota 23. září 2017, 7:14 – Text: Milada Hronová

Akademický senát filozofické fakulty rozhodl na svém jednání, že se prezentace kandidáta na děkana fakulty uskuteční 5. října ve 13 hodin v místnosti 2.31 (tř. Svobody 26). Děkan fakulty Jiří Lach vyhlásí na tuto dobu děkanské volno, prezentace bude přenášena i online.

Akademický senát FF UP vyhlásil volby děkana na jaře a podle schváleného harmonogramu mohla akademická obec fakulty podávat návrhy do 6. září. K tomuto datu obdržela tříčlenná volební komise 12 návrhů, z nichž 11 bylo platných. Pět návrhů obdržel profesor Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, šest návrhů pak docent Jan Stejskal, vedoucí katedry historie, který kandidaturu odmítl. „Poprvé v novodobých dějinách fakulty se tak o funkci děkana uchází pouze jeden kandidát. Při volbě, která se uskuteční 11. října, musí získat nadpoloviční většinu hlasů senátorů, tedy minimálně 11 z 21,“ řekl Jan Stejskal, předseda AS FF UP. Mandát současného děkana Jiřího Lacha skončí 31. ledna 2018.

Původně stanovil Akademický senát FF UP termín prezentace kandidáta na děkana 4. října. S ohledem na chystaný celouniverzitní program Týdne vzdělanosti, jehož se účastní i filozofická fakulta, senátoři termín změnili.

Během jednání vzal AS FF UP na vědomí Návrh studijních programů uskutečňovaných na fakultě, schválil Disciplinární řád a Disciplinární komisi FF UP. Diskutoval také o smyslu a programu chystaného protestního Týdne pro vzdělanost. Před senátory vystoupil i rektor UP Jaroslav Miller. Představil senátorům některé své vize, s nimiž kandiduje do druhého volebního období na funkci rektora.

Disciplinární komise FF UP : Doc. Helena Spurná, katedra divadelních a filmových studií; PhDr. Naděžda Špatenková, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie; doc. Miroslav Vepřek, katedra bohemistiky, Mgr. Pavlína Zvěřinová, studentka oboru Andragogika; Jiří Žák, student oboru Anglická filologie, Filmová věda; Jan Švec, student oboru Psychologie.

Zpět