Akademický senát FF UP zvolil Zdeňka Pechala novým děkanem

Vítězný kandidát na děkana FF UP Zdeněk Pechal
Fotogalerie: Milada Hronová
Středa 11. říjen 2017, 12:09 – Text: Milada Hronová

Senátoři Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dnes zvolili nového děkana. Po jmenování do funkce rektorem UP se nejvyšší pozice na fakultě ujme rusista Zdeněk Pechal. Nahradí tak historika a politologa Jiřího Lacha, jemuž mandát skončí 31. ledna 2018.

Akademický senát FF UP zvolil nového děkana v prvním kole tajné volby. Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, byl jediným kandidátem na tuto funkci a ve volbě zvítězil čtrnácti hlasy. Pět senátorů se svým hlasováním vyjádřilo zamítavě, dva hlasy byly neplatné.

„Děkuji vám za projevenou důvěru, udělám všechno pro to, aby se i v následujícím období fakulta úspěšně rozvíjela,“ řekl Zdeněk Pechal bezprostředně po svém zvolení.

Profesor Zdeněk Pechal již před týdnem ve své prezentaci před akademickou obcí zdůraznil, že by se rád vyvaroval zbytečných chyb, které už fakulta zažila, a že nemá ambice měnit to, co funguje. Vyzdvihl činnost stávajícího děkana Jiřího Lacha, především v motivačním systému grantové podpory vědecké práce, kterou na fakultě nastavil. Velký důraz bude v následujícím období klást na akreditace, mezioborovou spolupráci, kvalifikační růst. Za jednu z priorit označil i mezigenerační dialog.

Akademický senát FF UP vyhlásil volby děkana na jaře a podle schváleného harmonogramu mohla akademická obec fakulty podávat návrhy do 6. září. K tomuto datu obdržela tříčlenná volební komise 12 návrhů, z nichž 11 bylo platných. Pět návrhů obdržel profesor Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, šest návrhů pak docent Jan Stejskal, vedoucí katedry historie, který kandidaturu odmítl.

Zpět