Akademický senát PdF UP schválil složení svých komisí

Foto: Lukáš Blokša
Čtvrtek 18. leden 2024, 12:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Na svém prvním jednání v kalendářním roce 2024 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty UP Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP na rok 2024. Přijal i nové složení své ekonomické a legislativní komise.

Během lednového jednání se Akademický senát Pedagogické fakulty UP věnoval Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP na rok 2024. Dokument představil a před senátory a senátorkami komentoval děkan fakulty Vojtech Regec, který mimo jiné připomněl jeho koncepci na celouniverzitní úrovni i jeho každoroční aktualizace. Po krátké debatě Akademický senát PdF UP plán schválil, a to ve znění úprav, které na zasedání předložil děkan Vojtech Regec.

Senátoři pedagogické fakulty se během jednání věnovali i složení ekonomické a legislativní komise AS PdF UP. Rozhodli o tom, že ekonomická komise bude pracovat v devítičlenném složení, legislativní komise pak ve složení jedenáctičlenném (složení komisí viz níže).

V rámci jednání informoval děkan fakulty Vojtech Regec senátory o chystaném Dni otevřených dveří a zmínil, že už nyní má fakulta o čtyři sta přihlášek více než loni. Vzpomněl i vznikající nové webové stránky fakulty a probíhající evaluaci. Dále hovořil o změně národních podmínek a pravidel v tvorbě Sociálního fondu či o nově vzniklé vnitřní normě PdF UP Ochránce práv na Pedagogické fakultě UP (PdF-B-23/16). První dva kandidáty (vždy muž a žena) by podle stanoveného harmonogramu měl děkan fakulty jmenovat 24. dubna (volby se uskuteční ve dnech od 2. do 7. dubna).

V další části jednání vyvolala mezi senátory debatu studentská kurie AS PdF UP, a to na téma státní závěrečné zkoušky. Na základě průzkumu, který mezi studujícími provedl studentský senátor Dominik Voráč, se diskutovalo o nespokojenosti s organizací státních závěrečných zkoušek a přístupem některých pedagogů. V zmiňovaném průzkumu se vyjádřilo 178 posluchačů a posluchaček. Tématu přislíbila pozornost proděkanka pro studium Radka Dofková.

Ekonomická komise AS PdF UP: prof. Kamil Kopecký (předseda), Ing. Alena Opletalová, Ph.D., Mgr. Filip Krejčí, Ph.D., Mgr. David Nocar, Ph.D., PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D., Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D., Mgr. Jakub Vávra, Ph.D., PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D., Mgr. Monika Ptáčková.

Legislativní komise AS PdF UP: prof. Kateřina Vitásková (předsedkyně), doc. Jiří Langer, prof. Jan Michalík, Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Mgr. Josef Nevařil, Ph.D., JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek, Ph.D., Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D., doc. Antonín Staněk, Bc. Tomáš Holada, Bc. Matěj Šerák.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)