Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zvolil novou děkankou Libuši Ludíkovou

Středa 8. listopad 2017, 16:02 – Text: OK

Olomouc (8. listopadu 2017) S nadpoloviční většinou hlasů senátu se vítězkou děkanských voleb Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dnes stala Libuše Ludíková. Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň členka Ústavu speciálněpedagogických studií získala hned v prvním kole dvanáct hlasů. Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, obdržel jeden senátorský hlas, pro Petra Zemánka, člena katedry antropologie a zdravovědy, hlasovalo pět senátorů. Tři senátoři se hlasování zdrželi.

Návrh na jmenování děkankou fakulty doručí Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rektorovi Jaroslavu Millerovi do 20. listopadu. Pokud ho rektor schválí, děkanského úřadu se Libuše Ludíková ujme 1. února 2018.

 Velmi si vážím důvěry, kterou jsem obdržela. Slibuji, že se budu držet tezí a myšlenek, které jsem prezentovala před akademickou obcí fakulty. Věřím, že se nám ve spolupráci s akademickým senátem podaří fakultu i nadále rozvíjet,“ řekla Libuše Ludíková.

Stávající proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupkyně děkana pedagogické fakulty má s děkanským úřadem již dřívější zkušenosti. Fakultu vedla před současným děkanem Čestmírem Serafínem dvě funkční období. Ve své prezentaci před akademickou obcí Libuše Ludíková zdůrazňovala potřebu zvyšování kvality a širší míru spolupráce. Chce podporovat oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy a jejich setkávání už po deseti letech.

Ráda bych na fakultě vytvořila takové podmínky, díky kterým dosáhneme vyšší kvality. Současná doba je pro vysoké školství velmi složitá a je velmi potřebné, abychom spoluprací, komunikací a dohodou navzájem korigovali představy ku prospěchu jak fakulty, tak univerzity,“ uvedla Libuše Ludíková.

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se k volbě nového děkana sešel v plném počtu jedenadvaceti členů. Před tajnou volbou využili všichni tři kandidáti možnosti pětiminutového souhrnného projevu, v němž před senátory shrnuli své vize. Pořadí jejich vystoupení určil los.

Harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022 přijal Akademický senát PdF UP v červnu. Písemné návrhy na kandidáty mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF UP. Ta obdržela patnáct platných návrhů, z nichž pět patřilo Libuši Ludíkové, osm Čestmíru Serafínovi a dva Petru Zemánkovi.

Kontaktní osoba:
Libuše Ludíková | Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: libuse.ludikova@upol.cz | T: 585 635 301

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)