Akademický senát podpořil Ukrajinu

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 3. březen 2022, 12:24 – Text: Milada Křížková Hronová

Hymny České republiky a Ukrajiny se včera rozezněly Velkým sálem rektorátu Univerzity Palackého. Stalo se tak v době jednání Akademického senátu UP, v jehož průběhu senátoři univerzity jednomyslně odsoudili útok Ruska na Ukrajinu.

Část zasedání věnovali senátoři AS UP stávajícímu válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Po velmi krátké diskuzi Akademický senát UP jednomyslně přijal usnesení, v němž ocenil dosavadní aktivity a kroky Univerzity Palackého a jejích součástí, které podnikají na podporu studentů a akademiků zasažených válečným stavem na Ukrajině. V zájmu solidarity s ukrajinskými kolegy požádal senát rektora UP pro další období o zajištění finanční podpory z centrálních zdrojů UP a souvisejících administrativních procesů pro zapojení ukrajinských vědců a studentů do činnosti Univerzity Palackého.

Akademický senát UP dále vyzval představitele a akademické senáty fakult i vedení CATRIN, aby obdobně zajistili dodatečnou podporu financování na úrovni součástí UP. Vyzval také českou politickou reprezentaci, akademické instituce i širokou veřejnost, aby nepolevily v podpoře občanů Ukrajiny a nadále realizovaly opatření a aktivity, které efektivně pomohou lidem zasaženým válečným stavem na Ukrajině, a to jak na státní, tak na institucionální úrovni.

Zazněl i apel na akademickou obec univerzity, aby se zdržela jakýchkoliv souhlasných komentářů s ruským útokem na Ukrajinu či k podpoře vedení Ruska. Za současných okolností mohou být takové komentáře posuzovány jako trestný čin.

Akademický senát jako reprezentant akademické obce Univerzity Palackého válečnou agresi Ruska proti Ukrajině jednomyslně odsoudil a ve svém druhém usnesení k danému tématu uvedl: 

„Zvláště důrazně odsuzujeme cílené vojenské útoky směřované na civilní obyvatelstvo a válečné zločiny, ke kterým během ruské agrese dochází. S nemenší vahou odsuzujeme aktivní účast Běloruska v této nelegitimní válce proti Ukrajině. Protestujeme proti nebezpečné a krajně neodpovědné ruské eskalaci napětí směřované vůči západním demokraciím a s ní spojené hrozbě jadernými zbraněmi. Počínání Ruska považujeme za bezprecedentní pošlapání základních principů mezinárodního práva a nepřijatelnou snahu o změnu evropského uspořádání.

Stojíme za ukrajinským lidem a vyjadřujeme mu naši podporu. S obdivem sledujeme odvahu a udatnost, se kterou brání svou vlast. Vyzýváme členy naší akademické obce, abychom byli s Ukrajinci solidární a aby každý dle vlastních možností nabídl svou pomoc. Jsme připraveni otevřít naši univerzitu ukrajinským studentům a akademikům. Jsme připraveni podporovat Ukrajince jak v jejich vlasti, tak pomáhat těm, kteří museli či budou muset svou zemi opustit.

Oceňujeme kroky vlády České republiky, jimiž se snaží podpořit Ukrajince v jejich boji za státní suverenitu, i její snahu zmírnit utrpení těch, kteří prchají před tragickými dopady válečné agrese. Věříme, že vláda v tomto úsilí nepoleví. Velmi si ceníme jednoty a rozhodnosti, s jakou země Evropské unie i další západní demokracie reagovaly na ruskou agresi. Pevně věříme, že tato jednota demokratického světa přetrvá, a hodnoty, které nyní společně prosazujeme, budou nadále základem našich vzájemných vztahů a společných kroků.

Věříme, že se česká společnost dokáže v tomto těžkém okamžiku spojit a prokáže, že jsou pro ni ideály svobody, demokracie a solidarity nezpochybnitelnými principy, na nichž stojí. Válka proti Ukrajině není vzdáleným konfliktem. Je příliš blízkým mementem, které nás varuje, že žádná ze základních hodnot, ze kterých vyrůstá naše demokratická a svobodná společnost, nemusí být v bezpečí. O to více je třeba o tyto hodnoty pečovat, a když je to nezbytné, tak i za ně bojovat.“ 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)