Akademický senát přírodovědecké fakulty schválil rozpočet pro rok 2019

Foto: Jan Pokorný
pondělí 15. duben 2019, 11:48 – Text: Šárka Chovancová

Přírodovědecká fakulta bude letos hospodařit s částkou 597 miliónů korun. Rozpočet na svém posledním zasedání schválil její akademický senát, který zároveň odsouhlasil Metodiku dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP.

„Oproti předchozím letům se v rozpočtu výrazněji projevuje zejména zátěž spojená s nutností dofinancovat závazky spojené se stavebními investicemi v Holici, přičemž se dá očekávat, že tímto budou ovlivněny rozpočty i v budoucích letech," uvedl děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala.

Podle děkana došlo k avizovanému srovnání sazeb odvodů z peněz na rozvoj výzkumné organizace (RVO) a na výuku. „Asi nejvýznamnější systémovou novinkou je, že při dělení peněz na RVO se pět procent z přidělené částky nebude rozdělovat podle „kafemlejnkového" algoritmu, ale podle publikací v prvním decilu a prvním kvartilu. Toto opatření má nejen motivační charakter, ale odráží také princip hodnocení vědeckých výsledků v připravované Metodice 17+." 

Martin Kubala také upozornil, že množství finančních prostředků rozdělených mezi katedry a centra je srovnatelné s loňským rokem, takže podobné jsou i rozpočty jednotlivých pracovišť. „Žádné by tedy nemělo mít problémy s pokrytím provozních nákladů na svou činnost," doplnil děkan.