Akademický senát UP si zvolil nového předsedu. Stal se jím Michal Malacka

První zasedání nového Akademického senátu Univerzity Palackého.
Foto: Vojtěch Duda
Středa 23. září 2020, 21:37 – Text: (red)

Michal Malacka z právnické fakulty je novým předsedou Akademického senátu UP. Senátoři univerzity ho zvolili šestnácti hlasy v druhém kole hlasování. První místopředsedkyní tohoto grémia bude v jeho novém funkčním období 2020–2023 Irena Smolová z přírodovědecké fakulty, studenty bude v roli druhého místopředsedy v senátu zastupovat Marek Stratilík z právnické fakulty.

Michal Malacka je dlouholetým členem akademické obce Univerzity Palackého. Působil jako děkan právnické fakulty i jako prorektor univerzity. V senátu byl členem legislativní i ekonomické komise. Kandidaturu přijal s nabídkou služby. Ještě před volbou ve své krátké řeči uvedl, že by se Univerzita Palackého měla snažit být nejlepší, ne druhou nejstarší.

„Velmi si vážím vaší důvěry. Nečeká nás vůbec jednoduché období, ale věřím, že se ho obávat nemusíme. Své názory, které jsem již dříve vyjádřil, měnit nebudu. Budu podporovat konsenzus,“ uvedl nový předseda Michal Malacka.

V úvodu ustavujícího zasedání AS UP byl na mandát předsedy tohoto grémia navržen vedle Michala Malacky také Vít Procházka z lékařské fakulty a Jiří Langer z pedagogické fakulty, který AS UP vedl doposud. Jiří Langer však nominaci nepřijal.

Aby se jeden ze dvou kandidátů stal vítězem, potřeboval získat nadpoloviční většinu hlasů z čtyřiadvacetičlenného senátu – tedy třináct. Senátu se účastnilo a hlasovalo dvaadvacet senátorů, dva se z jednání omluvili. V prvním kole tajné volby získal Michal Malacka dvanáct hlasů, šest jich získal Vít Procházka, čtyři hlasy byly vyhodnoceny jako neplatné. Před druhým kolem Vít Procházka z volby odstoupil a podpořil svého protikandidáta. Michal Malacka nakonec získal šestnáct hlasů. Šest hlasů opět skončilo v kategorii neplatné.

Začátkem ustavujícího jednání nového Akademického senátu Univerzity Palackého blahopřál všem nově zvoleným senátorům rektor UP Jaroslav Miller. Každý ze senátorů poté obdržel osvědčení o zvolení senátorem AS UP.

Během jednání se senátoři věnovali komisím AS UP a senátorským zástupcům v komisích a orgánech univerzity. Po krátké diskuzi AS UP přijal usnesení, v němž doporučil rektorovi UP navrhnout, aby se delegátem do Předsednictva RVŠ za AS UP stal Jiří Langer z pedagogické fakulty, delegátkou do Sněmu RVŠ Irena Smolová z přírodovědecké fakulty, do Studentské komory RVŠ získal nominaci Michal Nguyen z filozofické fakulty. Senáty jednotlivých fakult pak Akademický senát UP požádal, aby delegovaly své kandidáty do Sněmu RVŠ do 31. října. V dalším usnesení AS UP požádal AS právnické fakulty o nominaci člena do Ekonomické komise AS UP.

Nový AS se znovu sejde již příští týden, 30. září ve 13 hodin ve velké zasedací místnosti RUP. Jediným bodem programu bude nový vysokoškolský ústav.

Zpět