Anatomie člověka ve starých tiscích

Pátek 8. listopad 2019, 11:41

Anatomie člověka v tiscích 15.–18. století. Ve foyer Dostavby Teoretických ústavů LF si můžete prohlédnout výstavu starých tisků z fondů Vědecké knihovny v Olomouci a Veřejné vojvodské knihovny v Opolí, která přibližuje vývoj zobrazování lidského těla od 15. století po dobu osvícenství. Foto: Martin Višňa

Zpět