Aristides Bakandritsos z RCPTM získal prestižní medaili

Repro: Žurnál UP
pondělí 25. září 2017, 8:30 – Text: Martina Šaradínová

Chemik Aristides Bakandritsos z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) získal v letošním roce prestižní medaili - IAAM Scientist Medal.  Mezinárodní asociace pro pokročilé materiály (IAAM) ji na svém kongresu uděluje vědcům, kteří v daném roce publikovali vynikající vědecké výsledky v oblasti materiálových věd. Letos se Evropský kongres pokročilých materiálů uskutečnil na sklonku léta ve Stockholmu.

„Tato cena je pro mě uznáním tvrdé práce, která může vést k pěkným výsledkům, je-li prováděna v dobře organizovaném, moderním a mezinárodně konkurenceschopném vědeckém prostředí. Především je to pro mne ale motivace pokračovat ve své práci, kterou miluji i přes její náročnost,“ uvedl laureát.

Absolvent Athénské univerzity působí v RCPTM ve skupině Magnetické nanostruktury od roku 2015. Zaměřuje se na materiálovou chemii, zejména na výrobu uhlíkových nanomateriálů při využití možností, které nabízí chemie fluorografenu. Ve spolupráci s kolegy navrhuje nové materiály a jejich hybridy a zkoumá jejich vlastnosti a výkon v různých aplikacích.

„Tato cena reflektuje originalitu a dopad výzkumu v RCPTM, jehož výsledky jsme publikovali v roce 2017. Týká se hlavně cest, které jsme objevili pro vývoj nových derivátů grafenu. Tyto poznatky jsou velmi důležité. Získané materiály mají vlastnosti, které mohou zlepšit účinnost, nabídnout nové možnosti využití nebo značně snížit cenu nanomateriálů v aplikacích například ve spintronice, (elektro)katalýze či energetice,“ doplnil Bakandritsos.

Na otázku, jaký je jeho dosavadní největší vědecký úspěch, ale odpovědět nedokáže. „Stále si pamatuji rozrušení, které jsem cítil, když mi přišel dopis od editora, že má práce po dokončení doktorátu, tedy první samostatná vědecká práce, byla přijata k publikování. Došlo mi tehdy, že snad mohu tuto vzrušující práci v oblasti materiálového výzkumu mít jako své povolání. Naštěstí mě nadšení neopouští, protože každý můj další nový vědecký poznatek se stává mým nejoblíbenějším. Je to, jako když dítě dostane nový dárek a znovu se dostaví radost,“ přiznal oceněný vědec.

IAAM je hlavní mezinárodní organizace výzkumných pracovníků v oblasti pokročilých materiálů, jejímž cílem je poskytnout vědecké a vzdělávací fórum pro tuto rychle se rozvíjející vědní disciplínu.

Organizuje pravidelné konference, vyznamenává excelentní vědce a připravuje řadu publikací v oblasti pokročilých materiálů. IAAM má asi 50 000 členů z akademické sféry, výzkumných laboratoří a průmyslových odvětví.