Asociace děkanů pedagogických fakult jednala na UP

Libuše Ludíková, děkanka PdF UP, přivítala v prostorách pedagogické fakulty Asociaci děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky.
Foto: Milada Hronová
středa 3. duben 2019, 14:13 – Text: Milada Hronová

Podpora pedagogických fakult s odkazem na společenský přínos, perspektivy učitelské profese, aktuální výzkumné výzvy, také náročnost studijních programů i problematika navýšení praxe v rámci regulovaných profesí byly jen některá z témat, jimž svou pozornost věnovala na PdF UP Asociace děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky.

Hlavními body dvoudenního setkání, jehož část se uskutečnila v zasedací místnosti děkanátu PdF UP, byla aktuální témata týkající se vysokého školství, především pedagogických fakult. 

 

„Jsem velmi ráda, že jsme se mohli setkat s Karolínou Gondkovou, ředitelkou odboru vysokých škol MŠMT. Potvrzuji, že spolupráce Asociace s ministerstvem školství je v současné době snad nejlepší, jaká kdy byla. V posledním roce jsme měli řadu jednání a vždy jsme našli společnou řeč,“ řekla Libuše Ludíková, děkanka pedagogické fakulty.  Za shromážděné děkany českých pedagogických fakult pak poděkovala za nedávno vzniklý ukazatel P, vytvořený za účelem posílení společenské priority učitelské profese.

„Je pro nás velmi důležitý. Letos poprvé totiž pedagogické fakulty obdržely částku přímo na zvýšení ohodnocení akademiků. Částku, která se stala součástí institucionálního příspěvku a tím i jejich mezd. Díky těmto financím jsme konečně mohli srovnat mzdy na pedagogické fakultě v kategorii odborný asistent s dokončeným doktorským studiem na úroveň průměrného platu středoškolského učitele v regionu. Od března mají akademici pedagogické fakulty tuto dotaci zohledněnou v osobním příplatku," uvedla Libuše Ludíková. Akademici pedagogické fakulty si podle ní už polepšují i díky ukazateli F, do něhož několik let putují od státu finance na podporu přípravy učitelů. „Z fondu F však plynou peníze všem fakultám vzdělávající učitele, nový ukazatel P je určen pouze pedagogickým fakultám,“ dodala.

Perspektivu financování českých pedagogických fakult vidí děkanka olomoucké pedagogické fakulty pozitivně, neboť ze všech dosavadních jednání na úrovni ministra školství i premiéra české vlády vyplývá příslib, že by měly mít prostřednictvím ukazatele P finance dalších minimálně šest let.

„Samozřejmě jsme v žádném z jednání nemohli hovořit o částce. Tu známe pouze pro letošek. Do mezd akademických pracovníků PdF UP jsme v rozpětí měsíců březen až listopad mohli rozvolnit téměř 13 milionů korun,“ upřesnila.

Během jednání s ředitelkou odboru vysokých škol ministerstva školství Klárou Gondkovou hovořili děkani pedagogických fakult ČR i o potřebě systematické a ucelené vzdělávací politiky. Navazovali tak na Asociací rozporovaný zákon o pedagogických pracovnících.

„Pedagogické fakulty v ČR jsou schopny se dohodnout a vytvořit jednotný model doplňujícího pedagogického studia. Je potřebný pro ty, kteří nemají vystudované učitelství a potřebují si ho doplnit. My jsme přesvědčeni, že by měl být vytvořen tak, aby byl v souladu s regulovanou profesí a nemohla do něj vstupovat různá zájmová sdružení. Dodržovat podmínky regulované profese by měli všichni, proto jsme ministerstvu nabídli, že bychom jej vytvořili,“ doplnila děkanka Libuše Ludíková.

Asociace děkanů ČR jedná obvykle jednou ročně. S ohledem na aktuální dění se však děkani setkávají v užších skupinách častěji. Během olomouckého dvoudenního jednání se mohli seznámit i s konceptem Učitel21, část z nich přivítala možnost získat informace o projetku E-Bezpečí a jeho aktivitách v oblasti prevence rizikového chování na internetu.