Audiovizuální produkce UP: Online režim univerzity byla zkouška i výzva

AVP UP zajišťuje i natáčení videí k učebnici češtiny pro cizince.
Foto: Martin Višňa
Pondělí 17. srpen 2020, 9:00 – Text: Ivana Pustějovská

Pandemie koronaviru se stala pro mnohé impulzem ke změně dosavadních pracovních postupů, metod i používaných technologií. To je i případ Audiovizuální produkce Univerzity Palackého (AVP UP), která musela zabezpečit chod univerzity v online režimu.

„Ze dne na den jsme se posunuli mnohem blíže k IT technologiím. Nouzový stav pro nás znamenal zcela zásadní přehodnocení dosavadní audiovizuální produkce. Do té doby spočívalo těžiště naší práce především v zajišťování natáčení a výroby různých video a audio materiálů, které se vztahovaly k aktuálnímu dění na univerzitě a na fakultách, jako jsou například slavnostní akty, přenosy z konferencí a podobně. Vyhlášení nouzového stavu znamenalo zajistit, aby škola mohla fungovat v online režimu,“ vysvětluje vedoucí AVP UP Martin Müller.

V praxi bylo nutné zařídit spojení univerzity jak „se světem“ pro různé meziuniverzitní konference, porady a jednání například krizového štábu, ministerstva školství či Správní rady UP, tak i pro komunikaci „uvnitř“ pro učitele a studenty, aby se mohli dál vzdělávat. Zároveň musela fungovat univerzita sama o sobě, její orgány, vedení – například Akademický senát UP musel také přejít do online režimu. I když asi každý na univerzitě byl i před pandemií zvyklý především v soukromí využívat různé komunikační platformy, zajistit fungování systémů pro celou školu bylo extrémně náročné.

„Zcela organicky se ovšem okamžitě vytvořilo fungující propojení a spolupráce Audiovizuální produkce a Centra výpočetní techniky UP. Ta spojení vznikala opravdu za pochodu, operativně. Naše práce se proměnila především ve formě užití nových technologií – NDI kamer, rozhraní pro vzdálené přístupy, hybridních forem videokonferenčních prostředí a podobně,“ vypočítává Müller. Jak dodává, výjimečný stav byl výzvou, ale i odhalením obrazu univerzit budoucnosti. „Za těch několik měsíců jsme se toho hodně naučili a také poznali, co nám pro podobné případy chybí. Jakou techniku musíme mít k dispozici, jak odborně vybaven a připraven musí být tým a také například jaká nastavit pravidla, která by definovala náš provoz a práci v podobně nestandardním režimu. Při hledání nových platforem audiovize komunikujeme i s ostatními vysokými školami. Na konci srpna přijedou zástupci UTB Zlín, kteří řeší obdobné zadání a způsob realizace na UP je velmi zaujal,“ shrnuje Müller.

Ani v letních měsících přitom práce AVP nepolevuje. „Máme spoustu požadavků z fakult. Například zajištění habilitačních přednášek a streamu senátu na přírodovědecké fakultě nebo natáčení přednášek z cyklu Badatel. Poskytujeme také technickou pomoc při realizaci přednášek pro online výuku na filozofické a teologické fakultě, zaznamenáváme cyklus přednášek na katedře psychologie, aktuálně natáčíme videa pro učebnici češtiny pro cizince, oslovila nás i Univerzita třetího věku a podobně,“ vypočítává Martin Müller.

Zpět