Běla Kolářová: Fotografka bez fotoaparátu (z cyklu Minigalerie)

Repro: Žurnál UP
Sobota 9. leden 2021, 1:00 – Text: (map)

Studenti katedry dějin umění FF UP připravili v rámci předmětu Výstava jako médium moderního umění zajímavou expozici Běla Kolářová: Fotografka bez fotoaparátu. Je instalována v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích pod vedením Tomáše Wintera. Běla Kolářová byla významnou představitelkou českého post-avantgardního a experimentálního výtvarného umění. Jádro její tvorby, která byla úzce spojena s prací jejího manžela, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, spadá do šedesátých let minulého století. Věřme, že se epidemiologická situace brzy zlepší a veřejnost si tuto expozici bude moci prohlédnout. Je již druhou, která vznikla v rámci jmenovaného předmětu, v němž se studenti seznamují s prací galerijního kurátora a tvůrce výstav.

Zpět