Bezpečné sociální klima ve školách? Jednu z cest nabízí pedagogická fakulta

Foto: Alžběta Gregorová
Pátek 2. prosinec 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého připravila prožitkové workshopy, které lidem mohou pomoci se stresem. Ten může mít původ v covidové pandemii, může mít i souvislost s děním na Ukrajině, z obavy z nepříznivého politického vývoje či dokonce z války. Kurzy zaměřené na wellbeing, duševní zdraví, rovnováhu i na budování konkrétních dovedností využitelných ve výuce nabídla fakulta nejen svým zaměstnancům, studentům, ale i absolventům, učitelům škol.

Nejen učitelé z mateřských, základních i středních škol, ale i pedagogové na vysokých školách vnímají, jak na jedné straně roste počet dětí a studujících, kteří mají psychické problémy, a proto je třeba citlivého přístupu. Na straně druhé však ve školách chybí školní psychologové a psychoterapeutické služby jsou pro mnoho lidí nedostupné.

„Někdy ale stačí docela málo, aby se člověk cítil lépe. Důležitá je možnost zastavit se, vnímat sám sebe, své tělo, potřeby nebo životní ukotvení. Je velmi důležité, aby člověk měl možnost vyjádřit a bezpečně odžít své emoce, aby mohl hovořit o problémech, případně je sdílel s ostatními,“ uvedla Petra Šobáňová, proděkanka pro vnější vztahy Pedagogické fakulty UP. To vše podle ní nabízejí kurzy, které pod společným názvem „Pečuji o sebe… a své žáky“ připravila pro své zaměstnance, studenty i absolventy PdF UP.

Například v prožitkovém workshopu „Jsem krajina“ se jeho účastníci dozví, že exprese může pomocí určité vzdělávací psychologické metody přinést uvolnění emocí a vnitřního napětí a že tato metoda pomůže v poznání sebe sama.

„V tomto kurzu budeme pracovat s vybranými uměleckými obrazy krajiny a s vlastní imaginací. Prostřednictvím obrazu a slov budeme komunikovat sami se sebou i s ostatními účastníky. Vyzkoušíme si očišťující sílu tvorby a formativního setkání s obrazy vnějšími a vnitřními,“ dodala k jednomu z kurzů výtvarná pedagožka a didaktička Petra Šobáňová z PdF UP, která s expresivní interpretací a se speciálními vzdělávacími psychologickými metodami pracuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

Pedagogická fakulta UP však podobných kurzů nabízí celou řadu. Jejich účastníci se v nich můžou věnovat například základním principům seberegulace, zvládání stresu, zaměří se na jednoduché postupy vedoucí k větší emoční stabilitě, jichž lze pak využít v náročných situacích v osobním i v profesním životě. Přínosný bude pro řadu zájemců i workshop věnovaný wellbeingu, v němž se studenti, absolventi, zaměstnanci či učitelé různých škol budou věnovat nejen subjektivní spokojenosti, ale především hlubším aspektům dobře prožitého života. V tomto workshopu se bude hovořit o smysluplnosti konkrétního žití, sociálních vztazích, zvládání ekonomické situace, fyzickém, emočním i mentálním zdraví, o pocitu sounáležitosti, o dárcovství, dobrovolnictví či o vzdělávání druhých nebo péči o ně.

„Cyklus těchto a podobných kurzů jsme nabídli už v létě. Zprvu jsme je chápali především jako benefit pro naše pracovníky a pracovnice. Už v létě však na naše workshopy přišlo i mnoho absolventů fakulty, kteří dnes působí v různých typech škol, a kteří nám potvrdili, jak důležité je u pomáhajících a pedagogických profesí pečovat o své duševní zdraví a psychohygienu. Svěřili se s tím, že podobných příležitostí stále není dost, přestože jsou potřeba více než kdy jindy,“ doplnila Petra Šobáňová. Právě zkušenost z letošního léta a ohlasy účastníků tohoto pilotního cyklu přivedly organizátory k rozhodnutí, že v úsilí budou pokračovat, a to s tím, že posílí didaktické kompetence. Věnovat se v připravených kurzech budou tedy i tomu, jak učitelé na různých typech škol mohou pečovat nejen sami o sebe, ale také o wellbeing svých žáků a studentů.

Připravené aktivity Pedagogické fakulty UP v Olomouci souvisí s probíhající reformou základního vzdělávání. Snaha více dbát o wellbeing žáků se totiž přímo objevila i v hlavních směrech zahájené reformy rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.

„Tento směr podporujeme i vítáme. Škola je stále jeden z velkých stresorů, bylo by skvělé, kdyby se mohla stát bezpečnějším místem. Místem, kde se o duševní pohodu a bezpečné sociální klima usiluje systémově. Připravené workshopy jsou tak jednou z cest, jejímž prostřednictvím chystáme půdu pro inovace našich učitelských programů, které vždy reagují na aktuální akcenty školství. Přála bych si, abychom mohli nabízet techniky a metody využitelné pro rozvoj wellbeingu, a to nejen jako další vzdělávání, ale i přímo v rámci pregraduální přípravy učitelů,“ dodala proděkanka Pedagogické fakulty UP. Více o kurzech zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)