Botanická zahrada PřF připomene 30 let od vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví

Pryskyřník velký (Ranunculus lingua)
Foto: Václav Dvořák
Úterý 16. červen 2020, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Speciální edukační program zaměřený na přírodu Litovelského Pomoraví připravila botanická zahrada přírodovědecké fakulty společně se Správou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Akce připomene 30. výročí vyhlášení této chráněné krajinné oblasti. Pestrý program pro děti i širokou veřejnost je naplánován na čtvrtek 18. června 2020.

„Dopolední část je určena pro děti z mateřských škol a žáky základních škol, odpolední pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Do přírodních krás Litovelského Pomoraví návštěvníky zasvětí lektorky z partnerského spolku Viadua a pracovníci Správy CHKO Litovelského Pomoraví. Zajímavé informace o naší ´středomoravské Amazonii´ se tak dozvědí přímo od těch nejpovolanějších,“ uvedl Václav Dvořák, vedoucí botanické zahrady.

Součástí celodenního programu bude také výstava fotografií z chráněné krajinné oblasti a exkurze po botanické zahradě. Věnována bude vybraným druhům rostlin, které rostou v Litovelském Pomoraví. „Začátek exkurze je v 16:00,“ doplnil Václav Dvořák.

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví byla zřízena v roce 1990. Rozkládá se na ploše 96 km². Zaujímá 3 až 8 kilometrů široký pruh lužních lesů a luk kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. Ve středu CHKO leží starobylé královské město Litovel, které propůjčilo chráněné oblasti své jméno. Posláním CHKO je trvale zajišťovat zvýšenou ochranu a ekologicky šetrné obhospodařování krajiny údolní nivy řeky Moravy s mimořádně vysokým soustředěním přírodních hodnot.

Zpět