Celkovým vítězem soutěže O cenu děkana se stal Ondřej Biemann

Fotogalerie: Šárka Chovancová
Pondělí 5. červenec 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Ondřej Biemann se stal celkovým vítězem studentské vědecké soutěže O cenu děkana, kterou pořádala přírodovědecká fakulta. Absolvent bakalářského oboru Geoinformatika a geografie zaujal odbornou porotu Atlasem přírodních charakteristik Olomouckého kraje, který může najít uplatnění při výuce regionální geografie na středních či základních školách.

„Když si vzpomenu, jak jsem se ráno před soutěží neochotně soukal do obleku, protože je nemám rád, tak jsem vůbec nečekal, že bych zvítězil v bakalářské kategorii, natož že bych se stal celkovým vítězem. Je to pro mě důkaz, že to, co jsem vytvořil, má nějaký smysl. Chtěl bych proto poděkovat vedoucí mé práce Aleně Vondrákové za rady a trpělivost v průběhu mé práce, pracovníkům krajského úřadu za pomoc i cenné konzultace a všem dalším lidem, kteří mě podporovali,“ uvedl Ondřej Biemann.

Samotný Atlas přírody obsahuje 65 map a komplexně pokrývá přírodu Olomouckého kraje, a to od mezinárodně chráněných lokalit přes biotopy velkých savců až po ekologické zátěže. „Ondřej zpracovával obrovské množství dat, provedl hodně analytické práce a dokonce navrhl i některé kartografické syntézy, což je jeden z vrcholných úkolů kartografa. Vytvořil kompletní grafické provedení atlasu a ve spolupráci s vyučujícími zeměpisu na středních školách atlas otestoval přímo ve výuce. Vytvořil k němu pracovní sešit, kde jsou úkoly k jednotlivým kapitolám. Studenti je reálně plnili a připomínkovali je. Ondřej je pak zapracoval do finální podoby. Naši snahou teď bude, aby ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje byl atlas publikován a aby se reálně dostal do škol. Už nyní je atlas k dispozici na webových stránkách katedry geoinformatiky,“ doplnila vedoucí práce Alena Vondráková z katedry geoinformatiky.

Letošní soutěže O cenu děkana se zúčastnilo osmdesát čtyři soutěžících z přírodovědecké fakulty. Před odbornou porotou studenti prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii. Součástí soutěže byla i posterová sekce.

„Stejně jako loni jsme byli z důvodu posunu praktické výuky mimořádnými opatřeními během letního semestru nuceni uspořádat studentskou vědeckou soutěž O cenu děkana až v červencovém termínu. Přesto byl o soutěž ze strany studentů velký zájem, potěšil nás i velký počet kvalitních prací v bakalářské kategorii. Všem studentům děkujeme,“ řekl proděkan pro studijní záležitost Jan Říha. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Výsledky soutěže najdete zde.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana je každoročně pořádána ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, tedy studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Soutěžního klání se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na přírodovědecké fakultě.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)