Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult opět v Olomouci

Foto: KHV PdF UP
Pátek 21. červen 2024, 9:37

Naposledy se stala olomoucká pedagogická fakulta hostitelkou Celostátní interpretační soutěže pedagogických fakult v roce 2007, uplynula tedy pěkná řádka let a soutěž od té doby získala v podstatě mezinárodní charakter, když kromě studentů ze Slovenska přijíždějí v poslední době i studenti z Maďarska, Polska i Ukrajiny coby posluchači našich českých fakult. Bylo tomu tak i letos. Před organizátory stál nelehký úkol, kterého se ovšem se ctí zhostili, když bylo vše organizačně zvládnuto a ve dnech 9. a 10. května soutěž proběhla v prostorách KHV a Kapli Božího Těla UC UP včetně závěrečného koncertu laureátů. Soutěže se zúčastnilo přes šedesát studentů.

Na rozdíl od předcházejících ročníků bylo nutno letos upustit od soutěžní kategorie Hra na varhany z ekonomických důvodů. S politováním bylo nutno konstatovat, že finanční podmínky, které předložily farnosti disponující dobrým nástrojem, jsou nad možnosti fakulty a přiměřeně kvalitní nástroj včetně potřebného prostoru se v objektu Uměleckého centra UP nenachází.

V budově Konviktu tedy došlo k soutěžnímu klání ve standardních oborech (klavír, zpěv, housle, ostatní nástroje), po vzoru loňské soutěže v Nitře byl navíc přidán obor Nonartificiální zpěv a rovněž obor Sbormistrovství. Další novinkou byla změna v podmínkách účasti soutěžících v I. kategorii – letos se týkala studentů, kteří studují nástroj nebo zpěv v kombinaci s hudební výchovou a studentů, kteří již mají absolvovanou konzervatoř. Minulé roky se týkala i studentů, kteří konzervatoř teprve studují souběžně s pedagogickou fakultou. Má to svoji logiku a drtivá většina našich hostů vzala tuto skutečnost na vědomí.

Naši studenti se prosadili zejména ve II. kategorii, která je určená pro studenty standardního oboru hudební výchova v kombinaci s jiným předmětem. Svým výkonem zaujala a získala zaslouženě 1. cenu Martina Šťovíčková ve hře na klarinet a saxofon v oboru Ostatní nástroje. 1. cenu v oboru Sbormistrovství vybojoval František Dvořák a prokázal tak svoji mimořádnou všestrannost, vloni získal 1. cenu ve zpěvu a předloni ve hře na varhany. V oboru Hra na housle si velmi dobře vedla Kateřina Sýkorová a obsadila pěkné 2. místo. Nejobsazenější byl tradičně obor Hra na klavír s relativně největším počtem soutěžících a zahraničních studentů, takže čestné uznání Robina Pospíšila můžeme taktéž považovat za úspěch.

Zajímavá situace nastala v oboru Zpěv – jak v nonartificiální, tak i v klasické části obsadil první místo plzeňský Jindřich Krstev, jeho dobře školený basbaryton může být nesporným příslibem v případě operní nebo muzikálové kariéry. Náš Štěpán Binar se ale vedle něho určitě neztratil, v I. kategorii získal cenné 2. místo a jeho příjemný tenor má rozhodně dobrou perspektivu.

Ve zpěvu nonartificiálním ovšem vedle již zmíněného plzeňského pěvce zaujaly dvě studentky z Olomouce. Kristýna Šoltysová si zasloužila 2. místo a navíc ocenění za autorskou tvorbu písně Času je málo a Mám ráda svůj klid. Kamila Polonyová získala 3. místo a vedle toho cenu za předvedenou autorskou píseň Olomoucká, která se už stala doslova hymnou olomoucké pedagogické fakulty.

Závěrem se nabízí otázka: do jednotlivých porot bývají delegováni kromě univerzity hostitelské povětšinou pedagogové z ostatních fakult a děje se tak téměř na poslední chvíli včetně volby předsedy poroty. Možná by stálo za úvahu tuto záležitost řešit s přiměřeným předstihem, čímž by bylo možno vyvarovat se dosazení do těchto důležitých a odpovědných funkcí pedagogy s poněkud nedostačující kvalifikací a uměleckým přehledem.

Jinak ovšem ještě jednou srdečné díky všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu olomoucké soutěže a upřímné blahopřání všem oceněným studentům.

MgA. Vladimír Kyas, Ph.D., katedra hudební výchovy PdF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)