Centrum podpory studentů se specifickými potřebami oslavilo deset let činnosti

Foto: Martin Višňa
Středa 12. říjen 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Již deset let mohou studenti Univerzity Palackého se smyslovým postižením, poruchami učení nebo omezením hybnosti využívat služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Jubileum připomněl dvoudenní program, během nějž se setkali zakladatelé a pracovníci centra, jeho dřívější klienti, ale také zástupci obdobných pracovišť z dalších vysokých škol. Vzpomínalo se, sdílely se zkušenosti, také byla pokřtěna publikace o centru a byly vyhlášeny výsledky narozeninové soutěže.

„Když jsme začínali, vlastně jsme nevěděli, jestli nás studenti potřebují. Se studiem jim v rámci svých možností pomáhaly studijní referentky, případně si potřebné zajišťovali sami. Začali jsme tedy studenty oslovovat s tím, co pro ně můžeme udělat,“ vzpomněla na setkání v prostorách Pevnost poznání na začátky centra Lucia Pastieriková, která po celých deset let stála v jeho čele.

Centrum v současnosti podporuje přes 500 studentů se specifickými potřebami ze všech fakult Univerzity Palackého. Nejčastěji jde o studenty s poruchou učení, za poslední dva roky pak výrazně narostl počet studentů s psychickým onemocněním. Zároveň centrum například monitoruje bezbariérovost univerzity, zpřístupňuje v různých formách studijní materiály, pořádá tematické kurzy, nově také natáčí podcast.

„Na počátku nás v centru bylo dvanáct, nikdo na plný úvazek. Nyní jsem napočítala 93 lidí, kteří se na aktivitách podílejí s tím, že máme kromě asistentů a zapisovatelů máme i lektory, instruktory prostorové orientace nebo pracovníky pro digitalizaci,“ vyčíslila ředitelka centra a dodala: „Jsem velmi ráda, že naše spolupráce s rektorátem a fakultami a nejen s nimi je taková, jaká je, a děkuji všem, kteří se na tom podíleli, podílejí a podílet dále budou. To, kam jsme za těch deset let došli, je zásluha nás všech.“

Nelehké začátky na dvou fakultách

Na ohlédnutí Lucie Pastierikové navázala diskuze u kulatého stolu, během které emeritní děkanka Pedagogické fakulty UP Libuše Ludíková a Martin Kudláček, vedoucí katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP, přiblížili nesnadné počátky podpory studentů se specifickými potřebami na univerzitě před vznikem celouniverzitního centra.

„V roce 1996, kdy jsme s kolegyněmi zakládaly na tehdejší katedře speciální pedagogiky Centrum pomoci handicapovaným, začínaly jsme na zelené louce. Měly jsme jen myšlenku a zkušenosti ze zahraničí, kde taková podpora studentů existovala. Tady žádný systém podpory nebyl, navíc prostředí univerzity bylo totálně bariérové, přitom na středních školách byla spousta šikovných studentů, co měli specifické potřeby a měli touhu studovat na vysoké škole. Díky projektovým prostředkům a ochotě kolegů z katedry se nám dařilo postupně vytvářet pro tyto studenty podmínky. V naší snaze jsme také našli rychle partnera, profesorku Válkovou a její spolupracovníky na FTK. Sice jsme existovali samostatně, ale psali jsme společné projekty, rozvíjeli postupně bezbariérovost a přenášeli ty myšlenky i na další pracoviště,“ zavzpomínala Libuše Ludíková.

Že podpora studentů se specifickými potřebami má smysl, hostům setkání přiblížila svými životními příběhy šestice absolventů. Hned tři z nich vyzdvihli logopedické intervence Renaty Mlčákové. „Měl jsem sen, že jednou přijde den, kdy budu mluvit úplně plynule, bez zadrhávání, bez přemýšlení, která slova použít. Teď můžu říct, že tento sen žiju skoro každý den,“ uvedl například Filip Mikeska, který odmala koktal a různě se tomu snažil vyhýbat. „Například v menze jsem si dal jinou přílohu k obědu, protože se mi rýže říkala lépe než brambory. Nebo jsem si koupil jízdenku o stanici dál, protože jsem měl s jejím jménem problém.“

Křest knihy a rozmanitost inkluzivní univerzity

Zážitky, zkušenosti, postřehy a vzpomínky obsáhla také publikace Centrum podpory se specifickými potřebami – 10 let na společné cestě s rozhovory s osobnostmi, které se na činnosti centra podílely či podílejí. Martin Kudláček ji pokřtil hrstí barevných peříček. „Je to opravdu čtivé dílko, ve kterém je zachyceno srdce centra,“ uvedl kmotr z FTK. Lucia Pastieriková dodala, že za příštích deset let bude další publikace určitě robustnější. Sborník je možné si stáhnout i v elektronické podobě zde.

Lucie Flekačová, kterou ředitelka centra odcházející na mateřskou dovolenou představila přítomným jako svou nástupkyni, po křtu ještě vyhlásila výsledky soutěže, v níž studenti a zaměstnanci měli vyjádřit rozmanitost inkluze na UP. Ocenění si osobně převzala Kateřina Portešová, studentka Teorie a dějin výtvarných umění, Alexandra Špačková Bedoui z Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika, Jaroslav Stránský studující Aplikované pohybové aktivity a Ondřej Gogela, student Sociologie. Díla všech oceněných budou zveřejněna na webu centra.

První den oslavy v Pevnosti poznání vyvrcholil koncertem skupiny KYKLOPband složené zejména z těžce zrakově postižených muzikantů. Pokračování programu na pedagogické fakultě pak mělo o něco více pracovní charakter – zástupci vysokoškolských center podpory studentů si vzájemně vyměňovali zkušenosti.

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami je celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům UP se specifickými potřebami. Cílem centra je zvýšit jejich studijní komfort a zmírnit případné obtíže při studiu. Více o činnosti centra se dozvíte na jeho webu zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)