Cenu Františka Palackého obdržel profesor Jan Peřina

Foto: Vojtěch Duda
Úterý 20. červen 2023, 8:45 – Text: Šárka Chovancová

Univerzita Palackého udělila prestižní Cenu Františka Palackého profesorovi Janu Peřinovi za jeho dlouholetou vědeckou práci v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky. Ocenění z rukou rektora Martina Procházky převzal během slavnostního zasedání vědeckých rad a akademických senátů Univerzity Palackého v olomouckém Arcibiskupském paláci.

„Této ceny si velmi vážím, více než ostatních ocenění, která jsem získal. Osobnost Františka Palackého byla pro mě od mládí obrovská historická postava. Jeho pětidílné Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě jsem několikrát přečetl. Bylo to vždy čtení napínavé a poučné. Litoval jsem, jen že dílo končilo v roce 1526,“ uvedl Jan Peřina.

Mezinárodního věhlasu dosáhl profesor Jan Peřina svými vědeckými výsledky v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky a teorii koherence světla. Významně se rovněž podílel na objevu vlastností neklasického světla. Byl hostujícím profesorem na Wroclawské technické univerzitě a na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. Působil také jako hostující vědecký pracovník na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a jako hostující profesor na Univerzitě La Sapienza v Římě, na univerzitách v Innsbrucku a Grazu či v Atomovém ústavu ve Vídni.

Profesor Jan Peřina v Olomouci vybudoval mezinárodně uznávané vědecké centrum. V průběhu svého života řídil mnoho vědeckých projektů, byl a stále je členem českých i zahraničních vědeckých společností a pracoval v redakčních radách řady mezinárodních vědeckých časopisů. Během své kariéry vychoval desítky diplomantů a doktorandů. Mnozí z nich jsou v současné době sami profesoři a působí v Česku i zahraničí.

„Je nesporným faktem, že rozsáhlé vědecké poznatky profesora Peřiny umožňují pracovištím v Olomouci i v zahraničí úspěšně zkoumat a rozvíjet otázky týkající se kvantové komunikace, manipulace svazků světla na úrovni jednotlivých fotonů či zpracování kvantových stavů,“ řekl proděkan přírodovědecké fakulty Jan Hlaváč, který laureáta na prestižní ocenění představil.

Od ukončení studia působil profesor Jan Peřina v Olomouci jako odborný a vědecký pracovník laboratoře optiky PřF UP, od roku 1984 pak ve Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu ČSAV. V roce 1990 se krátce stal vedoucím Společné laboratoře optiky, v letech 1990–1994 působil jako vedoucí katedry optiky PřF UP. Od roku 1990 až do současné doby je profesorem optiky na katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP i ve Společné laboratoři optiky PřF UP a FZÚ AV ČR.

Za svou vědeckou práci a zásluhy o vybudování mezinárodně uznávaného olomouckého optického centra byl Jan Peřina vyznamenán například Cenou Rabiho udělovanou Kolumbijskou univerzitou v New Yorku, medailí Jednoty českých matematiků a fyziků, Cenou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, státním vyznamenáním za zásluhy I. stupně, medailí Dionýze Ilkoviče SAV, Cenou G. Galileiho, kterou uděluje Mezinárodní komise pro optiku, či Cenou Neuron za přínos světové vědě v oboru Fyzika. Působil jako viceprezident v Mezinárodním komitétu pro optiku ICO.

Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého. Byla zřízena k příležitosti dvoustého výročí narození Františka Palackého 14. června 1998. Uděluje ji jménem univerzity zpravidla jednou za dva roky rektor UP. Přehled dosavadních laureátů najdete zde

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)