Cenu Miroslava Liberdy získala Lucia Madleňáková

Děkanka předávala cenu Lucii Madleňákové na zasedání Vědecké rady PF UP.
Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 23. květen 2019, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný přínos a šíření dobrého jména právnické fakulty má dalšího laureáta. Děkanka Zdenka Papoušková ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za vytvoření koncepce a realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court. Diplom jí předala na zasedání Vědecké rady PF UP.

Cenu Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené právnické fakulty, uděluje děkanka od roku 2017. „Možnost oceňovat nevědecké počiny zaměstnanců nám zcela chyběla. Proto jsem se po svém nástupu do funkce rozhodla tuto cenu založit. Jde o poděkování za aktivitu, kterou dělají naši lidé nad rámec svých pracovních povinností a kterou přispívají k šíření dobrého jména fakulty a rozvíjejí spolupráci se subjekty zvenčí,“ přiblížila Zdenka Papoušková.

Hlavním důvodem pro ocenění Lucie Madleňákové je soutěž Mezinárodní středoškolský Moot Court. Je autorkou konceptu soutěže a výrazně se podílela na jejím pořádání. Organizační štafetu postupně předala svým dnes již bývalým studentům. Podstatou soutěže je simulované soudní jednání, kdy si středoškoláci zkoušejí roli právních zástupců stran sporu vedeného před Evropským soudem pro lidská práva. Na soutěž je připravují studenti práv z Česka a ze Slovenska. Letos se uskutečnil již 4. ročník Mezinárodního středoškolského Moot Courtu, účastnily se ho týmy ze všech čtyř právnických fakult v Česku a tým z bratislavské právnické fakulty. „Soutěž má rok od roku více účastníků. Stala se z ní tradice a postupně získává věhlas,“ dodala děkanka.

Cenu Miroslava Liberdy udělila fakulta tentokrát zpětně, důvodem byla mateřská dovolená Lucie Madleňákové. Získala ji za rok 2018. „Chci poděkovat už jen za nominaci. Vůbec mě nenapadlo, že bych tuto cenu mohla získat. Velice si jí vážím,“ řekla Lucia Madleňáková a sklidila potlesk členů Vědecké rady PF UP.

Právnická fakulta poprvé udělovala Cenu Miroslava Liberdy za rok 2017. Prvními laureáty se stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, který byl navržen společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem.

Cenu pojmenovanou po prvním děkanovi mohou získat každoročně až tři zaměstnanci fakulty. Spojena je s finanční odměnou ve výši 10 000 korun. Návrhy na udělení může podávat každý zaměstnanec, včetně potenciálně oceněné osoby, děkance fakulty do 15. prosince příslušného kalendářního roku.