České centrum EBHC postoupilo do kategorie „centrum excelence“

Tým EBHC a jeho spolupracovníci.
Foto: Archiv EBHC.
Úterý 3. leden 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

České středoevropské centrum Evidence-Based Healthcare při Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví lékařské fakulty posílilo svou pozici v mezinárodní síti pracovišť Joanna Briggs Institute australské University of Adelaide. Do kategorie „centrum excelence“ postoupilo na základě úspěšně zvládnutého monitorovacího období.

Evidence-Based Healthcare (EBHC) neboli Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech představuje přístup, který využívá nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a přenáší je do praxe medicínských nebo nelékařských zdravotnických oborů. „Jedná se o soubor činností, které ve zdravotnické praxi vedou k pečlivému rozhodování o tom, zda je u pacienta s nějakým velmi konkrétním problémem a v dané situaci smysluplné využít výsledky výzkumu. Tento způsob přemýšlení mohou lékaři a zdravotníci využívat v klinické praxi, při manažerských rozhodováních i jako součást tvorby různých doporučení, která jsou podložena nejlepšími dostupnými vědeckými důkazy,“ vysvětlil Miloslav Klugar, ředitel olomouckého centra.

Centrum EBHC bylo při Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví založeno v roce 2013 jako pobočka prestižního Joanna Briggs Institute at School for Translational Health Sciences University of Adelaide v Austrálii (JBI). Následně získalo licenci na výuku mezinárodního programu Comprehensive Systematic Review Training Program a Clinical Fellowship Program. Jeho tým se pod vedením Miloslava Klugara a Jany Marečkové věnuje tvorbě systematických review, školením, výukové, recenzní a editorské činnosti i vývoji nových metodologií pro tvorbu sekundárního výzkumu v oblasti diagnostické přesnosti a expertních doporučení. Členové týmu jsou proto také zapojeni do mezinárodních metodologických skupin.

V uplynulém monitorovacím období prošlo centrum náročnými kritérii hodnocení. Jeho členové museli například prokázat kvality v oblasti tvorby protokolů a kompletních systematických review, úspěšně publikovat nebo získat certifikát absolvováním speciálního kurzu. „Povinností ředitele je také účastnit se společných porad vedení center v Evropě i výroční porady ředitelů s vedením JBI v Adelaide. Každý rok musí rovněž předložit výstupy z činnosti centra, pro která existují v síti JBI jasná pravidla hodnocení,“ doplnila Jana Marečková, zástupkyně ředitele centra. Jak zdůraznila, hodnotící kritéria pro centra excelence jsou proto náročnější.

Ročně se olomoučtí odborníci věnují více než dvěma stovkám studentů. „Procvičujeme s nimi například, jak si nachystat podklady pro vyhledávání informací v medicínských databázích a jak je rychle a efektivně třídit. Bude se jim to v praxi hodit, neboť v dnešní době jsou v databázích milióny výzkumných článků. Předáváme jim rovněž znalost postupů, jak text studie zhodnotit z hlediska metodologické kvality a klinické významnosti. Vedeme je k přemýšlení a kritickému myšlení. Je pravděpodobné, že se v životě ocitnou v situaci, kdy nebude naučený a standardně využívaný postup dostatečně účinný nebo použitelný a budou hledat jiná řešení,“ uvedla Jana Marečková.

Přístupy EBHC  využívá olomoucké centrum k vlastní tvorbě systematických review a k zapojení do mezinárodních týmů. „Díky tomu jsme se za uplynulé období hodně naučili a znalosti a dovednosti předáváme formou různých typů kurzů. Jsou zaměřeny na vstupní dovednosti nebo na to, jak správně postupovat při tvorbě systematických review generujících robustní data,“ uvedla Jana Marečková. Jak doplnila, vedle témat pro odborníky z akademického prostředí nabízí Centrum EBHC také půlroční program, jehož výstupem je zefektivnění praxe v konkrétním zdravotnickém zařízení. K nejbližším akcím v novém roce bude patřit lednový základní kurz EBHC, na únor chystá centrum zevrubný kurz tvorby systematických review.

Více informací Centra EBHC, jehož plný název je nyní The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, najdete na jeho webových stránkách.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)