Čeští i zahraniční sociologové debatují na Univerzitě Palackého

Sociologové prezentují na konferenci výzkumné výsledky z různých oblastí života společnosti.
Foto: Milada Hronová
čtvrtek 20. říjen 2016, 12:48 – Text: Milada Hronová

Na Univerzitu Palackého přijelo na šedesát účastníků šesté olomoucké podzimní sociologické konference. Tematicky otevřené setkání s názvem Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy nabízí českým i zahraničním sociologům možnost prezentovat výzkumné výsledky z různých oblastí života společnosti.

„Právě proto, že je konference tematicky otevřená, můžeme si na základě témat příspěvků udělat představu, čemu se v současnosti sociologové věnují,“ řekla Helena Kubátová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP.  Na konferenci, která začala ve středu a potrvá až do pátku, zazní přednášky o migraci, problematice kolektivní paměti a sociálních identitách, o hodnotách a hodnotovém systému společnosti, volebním chování a volební účasti. Řeč bude také o sociálních aspektech kriminality a drogové závislosti, o sociologii náboženství a problému víry, sociologii zdraví, štěstí a spokojenosti se životem, také o sociální nerovnosti a problematice různých typů menšin. Chybět nebudou ani přednášky o vývoji a tradici české sociologie.

Konferenci zahájil Michal Šindelář z katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který do Olomouce přijel s přednáškou Být já cikánem, tak se hanbou propadnu! Diskurz anticiganismu jako zdroj pozitivní sociální identity. O migrační vlně a některých jejích dopadech na Českou republiku pak hovořil Miroslav Scheinost z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

„Osobně se velmi těším na přednášky týkající se migrace a integrace imigrantů. Velmi zajímavé jsou podle mě i přednášky, které se týkají problematiky hodnot a hodnotových orientací,“ řekla Helena Kubátová. Při výběru abstraktů byly podle ní upřednostněny především ty příspěvky, které jsou založeny na empirických datech a ty, které obsahují originální přínos.

„Oceňujeme tradiční účast sociologů ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Ceníme si také účasti polských a slovenských sociologů, protože jejich prostřednictvím se dozvídáme důležité informace o zahraniční společnosti a sociologii,“ dodala Helena Kubátová.

Součástí konference je i studentská sekce, která poskytuje příležitost pro prezentaci prací studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Konferenci pořádá katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, letos poprvé pod záštitou České sociologické společnosti. Skončí 21. října.