Chceme zkvalitňovat výuku, poskytovat mediační služby i provádět výzkum

Otevření centra za účasti Evy Pavlové, manželky prezidenta, se konalo minulý týden v Pevnosti poznání (Lenka Holá, vedoucí centra, čtvrtá zleva). Foto: Jakub Čermák, Vojtěch Duda
Středa 8. listopad 2023, 11:00 – Text: Eva Hrudníková

Olomoucká právnická fakulta je silným hráčem na poli mediace. Svou pozici si upevnila díky vzniku Centra pro řešení konfliktů a mediaci, které je první a jediné svého druhu v České republice. Fakulta za účasti partnerů a hostů centrum slavnostně otevřela v Pevnosti poznání.

Pozvání přijala i Eva Pavlová, manželka prezidenta. „Vím, že zatím u nás není mediace plně využita a vždy se nedostane k občanům, kteří ji plně potřebují. Chci ocenit studenty i jejich pedagogy za to, že poskytují své dovednosti potřebným občanům. Vzdělání není jen privilegium, ale i závazek předávání nabytých znalostí své zemi,” řekla první dáma. Eva Pavlová má k mediaci blízko. Před zvolením manžela do úřadu se podílela na práci jednoho mediačního centra a ve svém poradním týmu má nyní zapsanou mediátorku. „Této profese si velmi vážím. Jsem ráda, že jsem u otevření centra mohla být.“

O vzniku Centra pro řešení konfliktů a mediaci při katedře politologie a společenských věd rozhodlo vedení právnické fakulty letos na jaře. Vedením pověřilo Lenku Holou, zapsanou mediátorku, která se mimosoudnímu řešení sporů na fakultě věnuje již deset.

Paní docentko, jaká byla hlavní motivace k založení centra?
Byla to snaha mediaci na PF UP Olomouc institucionalizovat. V organizačním systému fakulty zastřešit a moci tak lépe propojit a koordinovat. Současně vznik centra umožní zejména zahraničním univerzitám nacházet v nás možné partnery pro projektovou spolupráci.

Co všechno předcházelo slavnostnímu otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci? Centrum nevzniklo na fakultě náhodou a rozhodně ne na zelené louce.
Otevření předcházela desetiletá snaha mediaci na naší fakultě zavést a postupně rozvíjet. Znovu musím v této souvislosti připomenout odvahu a vizionářství profesorky Milany Hrušákové, tehdejší děkanky fakulty, která mi v roce 2013 nabídla místo, abych se o to pokusila. Snažila jsem se její důvěru nezklamat. Vlastně to bylo u nás poprvé, kdy byly metody mimosoudního řešení sporů zavedeny do výuky právnické fakulty. Následováni jsme byli dalšími právnickými fakultami a potvrdili si, že šlo o krok správným směrem. Dnes už si moderní soudnictví bez možnosti řešit spor dohodou nelze představit. Teoretickou výuku doplňuje poskytování mediačních služeb občanům, výzkum mediace, zahraniční spolupráce. To vše by se ale dalo těžko uskutečnit bez zájmu studentů, spolupráce s kolegy a podpory vedení fakulty. Tu vnímám po celou dobu velmi silně.

Centrum vzniká při katedře politologie a společenský věd. Jeho vedením jste byla pověřena vy, přední česká odbornice na mediaci. Kdo bude spolu s vámi na činnosti centra spolupracovat?
Centrum vzniklo v červnu letošního roku. Podpora katedry politologie a společenských věd byla velmi důležitým faktorem. A co se týká spolupráce, už teď se hlásí studenti, kteří jsou velmi motivovaní nám pomoci. Vidí v tom smysl, možnost uplatnění a jakési zanechání „stopy“. Jak se centrum bude rozvíjet, ráda bych ke spolupráci získala kolegy z fakulty, kteří se tématu mediace nějak dotýkají. Také jsem předběžně oslovila odborníky zabývající se mediací na jiných univerzitách či v praxi. I oni mají o externí spolupráci zájem.

Co bude obsahem činnosti centra, na co se chcete zaměřit?
Možná vás odpověď překvapí, ale chceme se věnovat tématu tak jako dosud. Zkvalitňovat výuku, poskytovat mediační služby v olomouckém regionu. Rozvíjet teorii a provádět výzkum mediace. Co je zatím na počátku, je zahraniční spolupráce. Jsme už sice součástí evropské sítě mediačních klinik, ale možností se nabízí mnohem víc, například v oblasti projektové spolupráce, výměnných stáží či letní školy mediace.

S jakými institucemi, organizacemi bude centrum spolupracovat?
Za partnera centra bychom rádi získali ministerstvo spravedlnosti. S ním už dlouhodobě spolupracujeme, ať už to je pracovní skupina pro mediaci při ministerstvu, výzkum mediace podle zákona o mediaci či kulaté stoly k mediaci. Dále budeme spolupracovat s Českou advokátní komorou, Probační a mediační službou. Významná bude spolupráce s dalšími českými i vybranými zahraničními univerzitami. Nesmíme ale zapomínat ani na ostatní pracoviště naší univerzity a instituce Olomouckého kraje.

Na kolik je vznik centra unikátní?
V České republice je unikátní. Ale nerada bych, aby to vyznělo neskromně. Jedinečnost je daná šířkou záběru centra, rozsahem jeho plánované činnosti. Taková centra jsou na kvalitních zahraničních univerzitách už téměř samozřejmostí.

Jaké jsou plány centra na nejbližší měsíce?
Společně s ministerstvem spravedlnosti pracujeme na projektu, jehož cílem bude zvýšení informovanosti o mediaci, a to jak občanů, tak soudců, advokátů a dalších profesí, které se na mediaci podílí. Čekáme také na výsledky grantové soutěže, zda projektová žádost, kterou jsme podali, získá podporu. Bohatým zdrojem nápadů jsou naši studenti. Chtějí pracovat s dětmi na základních školách, aby se naučily lépe zvládat konflikty nebo založit metodickou a konzultační podporu začínajícím profesionálním mediátorům. Zaměřit se musíme na vytvoření týmu centra a koncepci jeho činnosti v následujícím období.

Co vznik centra znamená pro vás osobně?
Naplnění snu.

Lenka Holá | vedoucí Centra pro řešení konfliktů a mediaci

Působí na katedře politologie a společenských věd PF UP. Více než dvacet let se věnuje mimosoudnímu řešení sporů, zejména mediaci, a to jak z perspektivy akademické, tak praktické.

Od svého nástupu na fakultu zavedla několik nových předmětů jako Metody mimosoudního řešení sporů, Řešení konfliktů a mediace či Vyjednávání. Nejnovější je Mediační klinika.

Je také aktivní v oblasti vědecké. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou grantových projektů, autorkou řady odborných publikací. Dvakrát získala Čestné uznání rektora UP pro autory monografií. Je zakladatelkou a hlavní organizátorkou mezinárodní vědecké konference zaměřené na mediaci.

Má dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilních i trestních sporech.

Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, členkou Pracovní skupiny pro mediaci Ministerstva spravedlnosti ČR.

V roce 2019 byla uvedena do Síně slávy za zásluhy o rozvoj mediace u nás.

V roce 2021 získala od děkana PF UP Cenu Miroslava Liberdy udělovanou za mimořádný počin, dlouhodobý přínos pro rozvoj právnické fakulty a za šíření jejího dobrého jména.

Rozhovor s Lenkou Holou přinesl Žurnál UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)