Cílem mezinárodního projektu s účastí CATRIN má být senzor pro monitorování imunoterapie neuroblastomu

Ilustrační foto: Viktor Čáp
Pátek 4. únor 2022, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Vývoj zařízení, které by bylo schopno sledovat účinnost léčby dětského nádorového onemocnění – neuroblastomu, je cílem mezinárodního týmu vědců ze Španělska, Turecka a České republiky. Zapojí se do něj i výzkumníci z CATRIN Univerzity Palackého, kteří při přípravě senzoru využijí svých dlouholetých zkušeností s přípravou grafenových derivátů. Tříletý evropský grant, jenž odstartoval počátkem února, v tuzemsku podpořila v rámci výzvy EuroNanoMed Technologická agentura ČR.

Neuroblastom je nejčastějším nádorovým onemocněním u dětí v prvním roce života, míra přežití u pacientů zůstává pod 40 procenty. Obrovský pokrok v léčbě v posledních letech zaznamenala imunoterapie, jejíž účinnost však komplikuje výskyt tzv. HAHA protilátek v lidském těle. Ty lze sice odhalit enzymovou imunoanalýzou (ELISA), je však časově náročná, složitá a vyžaduje vyškolený personál a nákladné laboratorní vybavení.

Tyto nevýhody by měl překonat nový senzor na bázi grafenu, který bude založený na principu papírové elektroforézy. Multioborový mezinárodní tým bude koordinovat Arben Merkoçi z Katalánského ústavu nanověd a nanotechnologií (Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology) v Barceloně, jenž patří ke světové špičce v oblasti senzoriky. Právě on vyzval olomoucké vědce ke spolupráci.

„Naší úlohou v tomto projektu bude vývoj nových grafenových derivátů. Správně zvolený derivát grafenu totiž hraje klíčovou roli pro konstrukci senzoru. Vyvíjíme materiál s vhodnými funkčními skupinami, které budou schopné navázat na sebe specifickou protilátku v analyzovaném vzorku a tím poskytnout požadovaný analytický signál,“ uvedl vedoucí olomouckého týmu Michal Otyepka. Na výzkumu se bude podílet také turecká biotechnologická společnost Nehir Biyteknoloji Ltd. a španělská organizace Fundació Sant Joan de Déu, kde se neuroblastom léčí.

„Zařízení, které by bylo schopno současně monitorovat účinnost léčby i výskyt HAHA protilátek v těle má obrovský potenciál maximalizovat účinnost imunologické léčby a snížit na minimum riziko nežádoucích účinků. To by v podstatě znamenalo revoluci ve způsobu léčby neuroblastomu,“ doplnil David Panáček z CATRIN.

Do mezinárodní výzvy EuroNanoMed Call 2021, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti nanomedicíny, se přihlásilo celkem 43 českých uchazečů v rámci 35 výzkumných projektů. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří tři úspěšné české týmy.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)