CMTF má rozpočet pro letošní rok a chystá distanční teologii

Ilustrační foto: Martin Višňa
Pátek 22. květen 2020, 7:00 – Text: Martin Višňa

Akademický senát cyrilometodějské teologické fakulty v době epidemie dvakrát jednal prostřednictvím online videokonference. Senátoři mimo jiné schválili rozpočet fakulty pro letošní  rok a doporučili k realizaci záměr bakalářského studijního programu Teologie v distanční formě vzdělávání.

Schválený návrh rozpočtu se opírá především o základní příspěvek a dotace, které byly pro letošek fakultě přiděleny ve výši téměř 64,5 milionu korun po odečtu odvodu na centrální univerzitní jednotky. Meziročně si fakulta polepšila o více než šest milionů korun, mírně vyšší jsou i účelové dotace. „Očekávaná celková bilance včetně účelových položek představuje na straně výnosů částku 86 528 tisíc korun a na straně nákladů 86 525 tisíc korun,“ uvedl tajemník Ivan Drábek.

Jako novinku ve studijní nabídce připravuje fakulta bakalářský studijní program Teologie v distanční formě vzdělávání. Stát bude především na výuce prostřednictvím záznamů přednášek, které vznikají už více než dva roky. Základem programu budou teologické disciplíny, jako biblistika či systematika, svůj prostor bude mít i filozofie nebo religionistika, také cizí jazyk. „V této době všechny školy zjišťují, že vyučovat online jde, ale musí se to dobře nastavit. Je to tedy něco, co bychom měli udělat, pokud nechceme ztratit konkurenceschopnost. Je to odpověď na otázku, kam jít dál,“ prezentovala program jeho garantka Ivana Vlková. Záměr distančního studia teologie akademický senát po projednání doporučil k realizaci.

Senátoři CMTF během dvou online zasedání schválili také výroční zprávy fakulty o činnosti a hospodaření za loňský rok a pogratulovali Rudolfu Smahelovi z katedry křesťanské výchovy k sedmdesátým narozeninám.

Příští jednání AS CMTF se uskuteční 10. června, pokud situace dovolí, tak již prezenčně v zasedací místnosti fakulty. Vyhlášeny budou volby, z nichž vzejde nové složení fakultního senátu pro funkční období 2021–2024.

Zpět