ČR se promění v inovační velmoc – napomůže tomu i technické vzdělávání na základních školách

Ilustrační foto: dreamstime.com
Středa 9. leden 2019, 8:07

Před dokončením je nová strategie Vlády ČR, která se dotýká všech klíčových rezortů. Významnou úlohu při přeměně České republiky v inovačního lídra Evropy bude mj. sehrávat i technické vzdělávání založené na moderních vzdělávacích přístupech.  

Dlouhá léta má Česko v Evropě pověst montovny. Země, kde se vyrábí součástky a díly převážně pro automobily, ale málo tu vznikají nové nápady a technologie (viz Hospodářské noviny). To by se mělo během následujících let radikálně změnit. Přispět k tomu má i proměna vzdělávání, která proběhne v cca následujících dvou letech. Týká se to všech úrovní, včetně základního školství.

Na vzniku nové vládní strategie spolupracuje i doc. Jiří Dostál z katedry technické a informační výchovy PdF UP, který plánované změny komentuje. „Ano, vzdělávání na základních školách je třeba proměnit. Výsledky vzdělávání musí směřovat jednak k rozvoji osobnosti žáka, ale zároveň by získané znalosti a dovednosti měly být využitelné v každodenním životě a umožnit se žákům profesně orientovat. To současné školy příliš nedělají a není tak plně využit veškerý potenciál ukrytý v mladé generaci.“

Česká republika je tradičně průmyslovou zemí, technická odvětví měla vždy vyšší podíl před ostatními. V poslední době se ukazuje jako překážka nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů. „Nejde však o to, vychovávat v rámci všeobecného vzdělávání techniky, ale o objevování technických talentů, a právě to současné školství příliš neumí, jelikož pro to neexistuje dostatečný prostor. Má-li dítě technický talent, není ho kde na školách systematicky podporovat, a tak zůstane mnohdy neobjeven, namísto toho, aby byl dále rozvíjen, a aby takto nadané dítě dále pokračovalo ve studiu technických oborů na středních a vysokých školách“, dodává Dostál.     

S rozvojem technické tvořivosti úzce souvisí moderní technologie. Minulost však ukázala, že samy moderní technologie nestačí. Nestačí mít ve škole 3D tiskárnu, laserové technologie, tablety atp., musíme s nimi smysluplně tvořit, využívat je při řešení technických úloh, jinak výuka sklouzává k povrchnosti a technologie jsou přítomny jen pro (wow) efekt. Problematiky se velmi dotýká tzv. edukační robotika. Naučit děti programovat robota je užitečné, ale opět málo. Podíváme-li se do průmyslu, robot vždy něco řídí, vykonává či ovládá, a to něco se musí navrhnou a vytvořit. Ono i samotného robota je nezbytné zkonstruovat, jelikož se jedná o kyber-fyzický systém.   

Technické vzdělávání bude díky vládní strategii mj. i na základních školách inovováno ve směru k potřebám budoucích výzev. V kontextu tohoto požadavku budou zapotřebí kvalitně připraveni učitelé. To bylo důvodem, proč v loňském roce prošly univerzitou nabízené studijní programy Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol radikální inovací. Na tyto nově koncipované programy je možné podat přihlášku již v letošním roce a od září začít studovat, viz web katedry. Rovněž jsou v současnosti v akreditačním procesu studijní programy pro učitele z praxe, kteří si chtějí rozšířit svou kvalifikaci o další aprobaci.

Naplňování vládní strategie se bude vyhodnocovat za účastni premiéra každý měsíc. Celou strategii představí její autoři a spolupracovníci v čele s premiérem A. Babišem v únoru na celodenní konferenci v Praze.

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D., katedra technické a informační výchovy PdF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)