Cyrilometodějská teologická fakulta chystá volby nového akademického senátu

Současný akademický senát CMTF UP uzavře své funkční období 31. ledna příštího roku.
Foto: Velena Mazochová
Pátek 15. září 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Akademici a studenti cyrilometodějské teologické fakulty si v listopadu zvolí nový fakultní senát pro příští tři roky. Návrhy na kandidáty mohou podávat do 17. října. Poprvé budou moci volit i elektronicky.

Každý člen nebo skupina členů akademické obce je oprávněn navrhovat kandidáty jak z akademických pracovníků, tak ze studentů fakulty. Návrhy se podávají písemně předsedkyni volební komise Tatianě Matulayové. Dalšími členy komise jsou Monika Menke, Tereza Otrubová, Veronika Šabatková a Adéla Sedlářová.

„Navrhnout může téměř kdokoliv kohokoliv, pokud to není v rozporu vnitřními normami fakulty. Podle Volebního řádu je funkce senátora neslučitelná s funkcí rektora, prorektora a kvestora UP, děkana, proděkana a tajemníka kterékoli z fakult,“ upřesnil současný předseda fakultního senátu Jaroslav Franc. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na úřední desce fakulty nejpozději 3. listopadu. 

Volby se uskuteční od 17. do 29. listopadu. V termínu od 17. do 22. 11. bude moci akademická obec fakulty poprvé volit elektronickou cestou. Pokud dají voliči přednost tradičnímu způsobu hlasování, budou pro ně v v rotundě fakultní budovy na Univerzitní ulici 22 připraveny volební urny, a to v sobotu 25. 11. od 10 do 14 a dále od pondělí 27. do středy 29. 11., vždy od 12.30 do 14.30 hodin.

Letošní novinkou bude také způsob volby kandidátů. „Akademičtí pracovníci volí šest senátorů z řad akademických pracovníků a jednoho studenta. Studenti vybírají dva senátory z řad akademických pracovníků a tři senátory z řad studentů,“ objasnil Jaroslav Franc. 

Dvanáctičlenný Akademický senát CMTF UP tvoří osm akademických pracovníků a čtyři zástupci studentů. Současným senátorům vyprší mandáty 31. ledna 2018, v novém složení začne senát pracovat od 1. února téhož roku. Jeho tříleté funkční období skončí 31. ledna 2021.

Harmonogram a dalších podrobné informace o senátních volbách jsou k dispozici na úřední desce fakulty.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)