Dar zaměstnanců a studentů práv: 71 500 korun pro hospic

Zaměstnanci, studenti a příznivci fakulty se na večírku bavili a současně pomáhali. Fotogalerie: Jan Hudáč
čtvrtek 20. prosinec 2018, 11:15 – Text: Eva Hrudníková

Zaměstnanci, studenti a příznivci právnické fakulty opět dokázali, že umějí pomáhat. Tentokrát rekordně. V aukci zážitků, kterou již tradičně vrcholí fakultní vánoční večírek, a následnými přísliby, se podařilo vybrat 71 500 korun – nejvíce v historii těchto speciálních dražeb. Dárci peníze pošlou na konto neziskové organizace Nejste sami, jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní hospicovou péči v okolí Olomouce.

Zaměstnanci tentokrát nabídli do aukce celkem 16 zážitků. Vydražit se dala například výuka techniky jízdy na horském kole pod vedením olympioničky Jany Horákové, francouzská snídaně, šachová simultánka, házení sekerou nebo jízda na raftech do Olomouce. „Mám radost, že fakulta zase po roce uskutečnila akci dobročinného charakteru. Potěšilo mě, kolik lidí se zapojilo a pomohlo. Výběr neziskové organizace jsme předem promýšleli. Pro mobilní hospic rozhodly jeho poslání, potřebnost a regionální působnost,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková. Sama nabídla do aukce zážitek, jeden vydražila a po skončení aukce svůj finanční dar ještě navýšila.

Aktivně se do aukce zapojil například Miroslav Šnajdr, student posledního ročníku oboru Právo. Domů odcházel se dvěma „úlovky“, vydražil lístky do divadla a s dalšími studenty stráví víkend na chalupě proděkana Maxima Tomoszka a jeho ženy Veroniky. „Není mi lhostejný osud jiných lidí, když můžu, rád pomůžu. Jsem opravdu rád, že fakulta takové aktivity podporuje. Celý vánoční večírek se mi moc líbil a už teď se těším na příští a další aukci zážitků, do které se opět zapojím,“ zhodnotil Miroslav Šnajdr.

Mezi hosty večírku byla také Kateřina Tichá, ředitelka organizace Nejste sami. Věnovaná částka ji více než příjemné překvapila a dojala. „Velké poděkování patří všem, kteří se do aukce zapojili vložením jedinečných zážitků, i těm, kteří dražili. Výše daru je pro mě nečekaná, díky za úžasný večer. Velmi si vážíme každé podpory, ale také vašich slov o potřebnosti a smysluplnosti naší činnosti. Ty jsou pro nás hlavním hnacím motorem při překonávání nemalých obtíží při provozování domácí specializované paliativní péče. Naše činnost je stále možná jen díky lidem, jako jste vy,“ řekla po skončení aukce Kateřina Tichá a z rukou děkanky převzala šek na 60 000 korun a příslib dalších 11 500 korun.

Nezisková organizace Nejste sami funguje v okolí Olomouce dva a půl roku. Jejím posláním je podpora pacientů v posledním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny. Mobilní hospic poskytuje péči jak dospělým, tak dětským pacientům a jejich rodinám.