Děkan filozofické fakulty představil senátu novou proděkanku pro vědu a výzkum

Foto: Vojtěch Duda
Pátek 16. říjen 2020, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění, je novou proděkankou pro vědu a výzkum filozofické fakulty. Fakultní senátoři se se změnou v proděkanském týmu seznámili na středečním jednání. Jana Zapletalová nahradí Lenku Zajícovou, která se rozhodla funkci opustit.

„Děkuji děkanovi za důvěru. Budu se snažit navázat na práci profesorky Lenky Zajícové a rozvinout ji tím směrem, aby byla co nejvíce ku prospěchu naší fakulty,“ uvedla Jana Zapletalová. Vedoucí katedry dějin umění se habilitovala v oboru Dějiny umění v roce 2015 na UP. Vede bakalářské, magisterské i doktorské práce. Je spoluautorkou řady publikací, řešitelka grantových projektů, držitelkou stipendií a ocenění, také členka mnoha komisí, rad a jiných orgánů souvisejících s oborem.

Děkan fakulty Zdeněk Pechal ve své řeči zdůraznil, že resort vědy a výzkumu není jednoduchý. Obsahuje jak problematiku vědecké rady, habilitační a profesorská řízení, tak celý komplex doktorského studia, který v současné době prožívá krizi, kdy se nenaplňuje stipendijní fond. V gesci proděkana pro vědu a výzkum jsou i grantové soutěže, metodika 2017+, dělení RVO na úrovni celé univerzity a řadu dalších. „Jsem si jistý, že docentka Jana Zapletalová bude tuto funkci vykonávat velmi dobře. Její působení v této pozici určitě zklidní doposud rozjitřené nálady. Jsem přesvědčen, že filozofická fakulta půjde strategicky ve vědě a výzkumu tam, kam to bude pro ni dobré. Pokládám své rozhodnutí za vlastní odpovědnost a jsem si naprosto jist, že jsem zvolil dobře,“ uvedl před senátory. Senát FF vzal změnu v daném resortu na vědomí.

Během říjnového jednání diskutoval AS FF UP o finální podobě Statutu Etického panelu FF UP pro výzkum i o dopadech vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN na UP i na FF, a to především ve vztahu k dělení financí na výzkum (RVO). Senátoři filozofické fakulty na tomto jednání schválili také změnu názvu katedry aplikované ekonomie a v této souvislosti pak i změnu Statutu FF UP. Nově se tato katedra jmenuje katedra ekonomických a manažerských studií.

Vzhledem k tomu, že z jednání AS UP vyplynul požadavek na doplnění členské základny komisí tohoto grémia, AS FF UP v této souvislosti schválil jako kandidáta do komise pro Strategický záměr UP Matúše Šuchu z katedry psychologie, jako kandidátku do Sněmu Rady vysokých škol navrhl Danu Bilíkovou, proděkanku pro projektové řízení a ředitelku Institutu celoživotního vzdělávání FF. Do legislativní komise AS UP delegovali senátoři filozofické fakulty opět Ondřeje Molnára, proděkana pro organizaci a rozvoj. Nominaci senátu FF do ekonomické komise AS UP získal Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)